Πρόβλεψη με την μέθοδο των Μεσοδιαστημάτων

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος.. Ο κύκλος των 90 μοιρών περιέχει μόνο τους 4 πλανήτες, την σχέση μεταξύ τους και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν.

                                                  ——————————————————

Για να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης της αστρολογίας θα πρέπει να αφήσουμε το νου μας να λειτουργήσει με την φαντασία που χρειάζεται η μαθηματική σκέψη. H αστρολογία βασίζεται επάνω στα μαθηματικά χωρίς απαραίτητα να είμαστε μαθηματικοί.

Η αστρολογική πρόβλεψη σε αντίθεση με άλλα συστήματα, που βασίζονται στην διαίσθηση, βασίζεται επάνω σε αστρολογικούς κανόνες και θεωρίες που προκύπτουν από μαθηματικούς υπολογισμούς.

Η διαίσθηση που ο καθένας έχει σε κάποιο βαθμό βοηθάει ένα αστρολόγο στην αξιολόγηση των παραγόντων που θα εξετάσει, έτσι ώστε να δώσει κάποιες προτεραιότητες αξιολόγησης μέσα στους συλλογισμούς που καλείται να κάνει, επάνω πάντα στα δεδομένα που του δίνουν οι έννοιες των δεδομένων θέσεων των πλανητών, που έχει στην διάθεσή του κάθε φόρα, ανάλογα φυσικά με το τι ψάχνει την κάθε φορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ

Υπάρχουν πολλά συστήματα πρόβλεψης και ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και η μέθοδος των Μεσοδιαστημάτων την οποία χρησιμοποιεί η σχολή της Κοσμοβιολογίας που ίδρυσε ο Reinhold Ebertin, ο οποίος μας άφησε το κλασικό βιβλίο του ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ που υπάρχει μεταφρασμένο και στα Ελληνικά, απο τον Ι. Παναγιωτόπουλο και τον αείμνηστο Χρ. Παϊζη και αναφέρει λέξεις κλειδιά για τις έννοιες όλων των πλανητών ανά δύο, αλλά και την διαφοροποίηση που γίνεται εννοιολογικά απο την ανάμιξη ενός τρίτου στoν άξονα των δύο πρώτων.

μίξη εννοιών

      Παράδειγμα με τις έννοιες δύο πλανητών

                                         ——————————————————-

Για να καταλάβουμε την λειτουργία τους, θα πρέπει βέβαια πρώτα να ξέρουμε καλά τι πρεσβεύει ο κάθε πλανήτης, δηλαδή ποιες έννοιες αντιπροσωπεύει.

Ενα Μεσοδιάστημα προκύπτει από το μέσον της απόστασης δύο πλανητών και η ερμηνευτική σημασία του είναι ένα μείγμα των εννοιών των δύο πλανητών που σχηματίζουν το Μεσοδιάστημα.

Ελλας μεσοδιαστήματα 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Τα δένδρα που προκύπτουν απο τα μεσοδιαστήματα μόνο των 4 πλανητών.

                                                  —————————————————————

Στην έννοια που προκύπτει από την μείξη των εννοιών των δύο πλανητών, μπορεί να μπει ένα τρίτος πλανήτης και να διαφοροποιήσει αυτή την έννοια, όπως ακριβώς όταν βρίσκονται δύο φίλοι και λένε τα δικά τους και μπαίνει ένας τρίτος στην συζήτησή οπότε αλλάζει η δομή από την αλληλεπίδραση που προκύπτει από τους πρώτους δύο.

Το ίδιο γίνεται και με την παρουσία ενός τέταρτου ή πέμπτου πλανήτη ή σημείου και ούτω καθ εξής.

ΕΊΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Μεσοδιαστήματα μπορεί να άμεσα ή έμμεσα.

Το άμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που ένας πλανήτης κάθεται ακριβώς στην μέση της απόστασης των δύο άλλων πλανητών.

Αμεσο μεσοδιάστημα πλανητών γενεθλίου Ελλάς

  Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιάστημα δύο πλανητών

                                                           ——————————————

Το έμμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που προκύπτει από την σχέση των όψεων του τρίτου πλανήτη επάνω στο κέντρο του άξονα των δύο πλανητών, που μπορεί να είναι σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο, ημιτετράγωνο, ή όψη 22.30΄μοιρών, δηλαδή οι υποδιαιρέσεις του κύκλου των 360 μοιρών δια του 2, του 4, ή του 8, ή και του 16

Εμμεσο μεσοδιάστημα γενεθλιου Ελλάς

 Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα 4 πλανητών.

                                      ——————————————————-

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ 90 ΜΟΙΡΩΝ

Ξέρουμε ότι ο αστρολογικός ζωδιακός κύκλος των 360 μοιρών χωρίζεται δια του 3 και μας δίνει τις ποιότητες των ζωδίων δηλαδή παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά. Αλλά χωρίζεται και δια του 4 και μας δίνει τις ιδιότητες των στοιχείων των ζωδίων, που είναι η φωτιά, η γη, ο αέρας και το νερό. Έτσι ο συνδυασμός του 3 Χ 4 = 12 ζώδια, με διαφορετικές ποιότητες και στοιχεία το καθένα.

Στη μέθοδο των μεσοδιαστημάτων χρησιμοποιούμε των κύκλο των 90 μοιρών σαν υποπολλαπλάσιο των 360 μοιρών που σημαίνει 360 : 90=4. Δηλαδή όσα και τα στοιχεία φωτιά, γη, αέρας και νερό.

Μένοντας ο κύκλος των 90 μοιρών χωρίς την κατηγοριοποίηση των στοιχείων μένουν οι υποδιαιρέσεις των τριών ποιοτήτων, οπότε μας μένει η υποδιαίρεση του κύκλου των 90 : 3=30 μοιρών, όπου το 3 σημαίνει τις τρεις ποιότητες, παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά.

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Με επιλογή 4 μόνο πλανητών.

                                                ————————————————————

Έτσι σε αυτόν τον κύκλο των 90 μοιρών οι πρώτες 30 μοίρες αντιπροσωπεύουν τα παρορμητικά, οι δεύτερες 30 μοίρες τα σταθερά και οι τρίτες 30 μοίρες τα μεταβλητά. Δηλαδή παρακάμπτουμε στην ερμηνεία μας τα 4 στοιχεία και αξιολογούμε τις 3 ποιότητες.

Με αυτό τον τρόπο παρακάμπτουμε την σχέση των πλανητών μεταξύ τους , ως προς τα στοιχεία που παράγουν τις θετικές όψεις και κρατάμε τις σχέσεις των πλανητών ως προς τις ποιότητες που μας δίνουν τις σκληρές ή δύσκολες όψεις.

Αυτό γιατί ερμηνευτικά μια σκληρή – δύσκολη όψη φέρνει πιο σίγουρο αποτέλεσμα από μια αδύναμη – θετική, την οποία συνήθως απολαμβάνουμε αλλά δεν αξιοποιούμε, όσο αξιοποιούμε τις δύσκολες, που μας κινητοποιούν και μας αναγκάζουν να είμαστε πιο δημιουργικοί και πιο παραγωγικοί.

Αξονες μεσοδιαστημάτα γενεθλιου Ελλάς

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Οι πλανήτες σε διάταξη στην μπάρα των 360, 180, 90, 45, 30, 22.30′ μοιρών.

                                                      ————————————————–

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Για να κάνουμε μία πρόβλεψη χρειαζόμαστε πάντα ένα χάρτη επάνω στον οποίο θα δουλέψουμε. Ο χάρτης αυτός μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο, ένα κράτος ή μία κατάσταση (ένα γάμο, την έναρξη ενός μαγαζιού κλπ.) που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αφού η αστρολογία δουλεύει με αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή τις συντεταγμένες ενός τόπου και τον χρόνο του συγκεκριμένου τόπου, σε σχέσει πάντα με το Γκρίνουϊτς, το οποίο θεωρείται η αφετηρία για τις μετρήσεις του τόπου ή του χρόνου παγκοσμίως.

Ελλας τρανζιτ 12.5.218

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μέσα ο χάρτης του γενεθλίου της Ελλάδος και έξω οι διελεύσεις των πλανητών 12.5.2018

                                              ———————————————————–

Ο χάρτης αυτός θα έχει μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών, τα 12 ζώδια που αποτελούν τον ζωδιακό κύκλο, με τους πλανήτες και τα σημεία του σε συγκεκριμένες θέσεις.

Δηλαδή ο κάθε πλανήτης θα είναι σε συγκεκριμένη ζωδιακή θέση σε κάποιο νούμερο απο το 1-360 που θα είναι η ζωδιακή θέση του μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών.

Ας πάρουμε λοιπόν ένα γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε τις προβλέψεις μας, για το τι θα βιώσει το συγκεκριμένο άτομο σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ζωής του.

Ξέρουμε ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο του ατόμου, με όποια μέθοδο χρησιμοποιούμε, θα μας δείξει την διαμορφωμένη προσωπικότητα του προσώπου που εξετάζουμε.

Άρα έχουμε να εξετάσουμε δύο χάρτες απο μόνους τους αλλά και σε συνδυασμό των δύο για να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκεται το άτομο ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο μεταβάλλεται συνεχώς όπως και η οπτική του ατόμου που έχει για τις καταστάσεις της ζωής του.

Όμως υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι οι πλανητικές θέσεις των πλανητών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή κινούνται με τον δικό του ρυθμό ο καθένας. Αυτές είναι οι γνωστές διελεύσεις των πλανητών ή τα transit όπως ονομάζονται διεθνώς.

Άρα για να κάνουμε μια προβλεψη χρειαζόμαστε τρεις χάρτες, ένα χάρτη με το γενέθλιο ωροσκόπιο, ένα προοδευτικό ωροσκόπιο για την ώρα που το εξετάζουμε και ένα transit ή μια διέλευση του συγκεκριμένου χρόνου, που θέλουμε να δούμε την δυναμική του και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

Φυσικά αφού έχουμε τρεις χάρτες με συγκεκριμένες θέσεις πλανητών, έχουμε και συγκεκριμένα μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων, στον κάθε ένα απο τους τρεις αυτούς χάρτες που δουλεύουμε.

Άρα στον γενέθλιο έχουμε σταθερά μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων αφού ο χάρτης είναι σταθερός και μόνιμος, ως προς τις πλανητικές θέσεις και τα σημεία του.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα σε διάταξη ανα μεσοδιάστημα και ανά ζωδιακή θέση.

                                               ——————————————————–

Ο προοδευτικός όμως δεν είναι σταθερός ως προς τις πλανητικές θέσεις αφού μεταβάλλεται διαρκώς. Μόνο αν τον απομονώσουμε για κάποιο χρόνο και τόπο μπορούμε να τον εξετάσουμε ως προς τα μεταβαλλόμενα μεσοδιαστήματα του.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τις διελεύσεις των πλανητών, αφού αυτά τα μεσοδιαστήματα συνεχώς μεταβάλλονται.

Οι μεταβολές των πλανητικών θέσεων όμως εξαρτώνται απο τον χρόνο της κίνησης του κάθε πλανήτη αφού ξέρουμε ότι ο κάθε πλανήτης χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρόνο για να κάνει τον γύρο των 360 μοιρών.

Έτσι έχουμε την Σελήνη που κινείται πολύ γρήγορα, και του υπόλοιπους που ανάλογα με το χρόνο της κίνησης τους, τους κατηγοριοποιούμε σε γρήγορους και αργούς.

Φυσικό είναι λοιπόν και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τους transit ή προοδευτικούς αργούς πλανήτες να δίνουν αντίστοιχα την επιρροή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα τα μεσοδιαστήματα των γρήγορων πλανητών μεταβάλλονται γρηγορότερα και έχουν πιο δευτερεύουσα ερμηνευτική σημασία.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρα τα μεσοδιαστήματα του γενεθλίου είναι σταθερά ανεξάρτητα απο το αν είναι μεσοδιάστημα ενός αργού με ένα γρήγορο ή σε όποια άλλη διάταξη βρεθούν.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των προοδευτικών πλανητών και σημείων που προκύπτουν απο την αργή κίνηση τους έχουν ένα χαρακτήρα μεταβλητό, αλλά σχετικά αργό αφού μένουν σε κάποια θέση για αρκετό χρονικό διάστημα.

Εδώ να πούμε ότι τα πιο γνωστά προοδευτικά συστήματα που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι το secondary (οι θέσεις των πλανητών κάθε ημέρα απο την γέννηση ενός ατόμου περιγράφουν ένα έτος ζωής) και το solar arc (όλοι οι πλανήτες ακολουθούν την πορεία του Ήλιου, μια μοίρα σχεδόν για κάθε έτος ζωής).

Το secondary προοδευτικό θεωρείτε πιο αξιόπιστο, αφού μας δίνει περισσότερες πληροφορίες λόγω και της κίνησης των ανάδρομων πλανητών, έχει αργή εξέλιξη και μόνο η κίνηση της Σελήνης δίνει πολλές αλλαγές, αφού οι γρήγοροι πλανήτες θα τρέξουν περίπου μια μοίρα τον χρόνο και οι αργοί μένουν σχεδόν ακούνητοι μέσα στον διάστημα ενός χρόνου.

Το solar arc είναι πιο εργονομικό αφού οι πλανήτες κινούνται όλοι εμπρός σχεδόν μια μοίρα κάθε χρόνο και μπορούμε έχοντας ένα γενέθλιο στα χέρια μας να εξετάσουμε την ζωή ενός ατόμου σε πιο σύντομο χρόνο με αρκετή σιγουριά.

Οι γερμανικές σχολές χρησιμοποιούν το solar arc και φυσικά τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν που είναι ίδια με το γενέθλιο, αφού όλοι οι πλανήτες έχουν τον ίδιο βηματισμό με τον Ήλιο, άρα και την σταθερή απόσταση του Ήλιο με κάθε πλανήτη ή σημείο του γενεθλίου.

Τα τρέχοντα μεσοδιαστήματα των transit γρήγορων πλανητών, δεν έχει και πολύ νόημα να τα παρακολουθούμε, αφού συνήθως οι γρήγοροι δίνουν πληροφορία μέρας, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν αδιάφορη ερμηνευτικά.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των transit αργών πλανητών, έχουν μεγάλη ερμηνευτική αξία, διότι μας περιγράφουν την δυναμική των πλανητών, που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη γη, και συνήθως σκιαγραφούν σημαντικά γεγονότα σε ωροσκόπια χωρών, ωροσκόπια ηγετών.

Φυσικά και στα προσωπικά ωροσκόπια ατόμων, εφόσον έχουν επαφή με τους προσωπικούς τους πλανήτες ή σημεία του ωροσκοπίου τους, αλλά ακόμα και με τα προσωπικά τους γενέθλια ή προοδευτικά μεσοδιαστήματα των ανάλογων χαρτών τους.

Επειδή στην αστρολογία όλα είναι εν δυνάμει και όχι σίγουρα εκδηλωμένα ή και συνειδητοποιημένα πολλές φορές, για να μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα κάποια γεγονότα, θα πρέπει να έχουμε επαναλαμβανόμενες πληροφορίες που να μας σκιαγραφούν την κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται ο αστρολόγος να γνωρίζει πολλά συστήματα και τεχνικές, αφού όταν είναι να δώσει μια σοβαρή πληροφορία με κάποια βεβαιότητα για κάποιο θέμα, να έχει εξετάσει εξονυχιστικά ένα χάρτη.

Τα μεσοδιαστήματα απο την δική μου εμπειρία πάντα επιβεβαιώνουν καταστάσεις που φαίνονται με τα υπόλοιπα συστήματα και αυτό βέβαια είναι φυσικό, αφού οι μαθηματικοί συσχετισμοί είναι οι αιτία της σύμπτωσης των απόψεων των διαφόρων συστημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ας δούμε όμως πότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε γεγονότα απο τις ενεργοποιήσεις των μεσοδιαστημάτων. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα απο ένα διελαύνοντα πλανήτη ή ένα μετακινούμενο μεσοδιάστημα αλλά και απο άλλες σημαντικές διελεύσεις, όπως εκλήψεις, ηλιοστάσια, νέες σελήνες ή πανσελήνους.

Ελλας τρανζιτ 12,5,2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα ανα ζωδιακή θέση και στα ενδιάμεσα ο Β παράγων, οι πλανητικές θέσεις των διελεύσεων της ημέρας 12.5.2018

                                                    ——————————————————-

Με την προσωπική μου εκτίμηση η σειρά της δύναμικής μιας ενεργοποίησης είναι η εξής:

1. Το σημαντικότερο όλων είναι η ενεργοποίηση των μεσοδιαστημάτων του γενεθλίου χάρτη, εφόσον υπάρχουν άμεσα μεσοδιαστήματα στον γενέθλιο χάρτη σε απλή διάταξη, δηλαδή ένας γενέθλιος πλανήτης κάθεται στο μεσοδιάστημα δύο άλλων πλανητών ή σημείων, με ανοχή μίας το πολύ δύο μοιρών.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Γενέθλια μεσοδιαστήματα με έμφαση στις συγκεκριμένες μοίρες του χάρτη

                                                      ——————————————————-

2. Ενεργοποίηση των ευθέων ή πλαγίων γενεθλίων μεσοδιαστημάτων απο τις διευλεύσεις των αργών πλανητών. Είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο ένας αργό πλανήτη, δηλαδή απο Πλούτωνα, Ποσειδώνα, Ουρανό, Χείρωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης. Δίνει γεγονότα σταθμούς στην ζωή του ατόμου.

Ελλας έμμεσα γενέθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Σημαντικά δένδρα, σφήνες και εξισώσεις του χάρτη ανα τριπλότητα (παρορμητικά, σταθερά, μεταβλητά)

                                                 ————————————————————–

3. Η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο Κρόνο και Δία δίνει το χρώμα για την ποιότητα της ζωής μας, δηλαδή δυσκολίες και εύνοιες σε κάποιους τομείς της ζωής μας.

4. Η ενεργοποίηση των προοδευτικών μεσοδιαστημάτων έχουν να κάνουν με γεγονότα περαστικά αλλά σημαντικά για εκείνη την εποχή που συμβαίνουν.

5. Τα προοδευτικά μεσοδιαστήματα όταν συναντάνε πλανήτη γενέθλιο ή σημείο, δίνουν πάντα σημαντικά γεγονότα.

Εφημεριδα Μάιος 2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Η εφημερίδα με τις μετακινήσεις των πλανητών τον Μάιο του 2018 με επιλεγμένη την κίνηση του Ήλιου και μερικών επιλεγμένων μεσοδιαστημάτων

                                             —————————————————————

6. Τα transit μεσοδιαστήματα των αργών πλανητών, σε εμπλοκή με μεσοδιαστήματα των ίδιων πλανητών ως άξονα, ή και ενός εκ των δύο πλανητών, ενεργοποιεί την γενέθλια υπόσχεση του ατόμου.

7. Όταν transit αργός πλανήτης κινητοποιεί δένδρο μεσοδιαστημάτων ενός γενεθλίου ή προοδευτικού και μπορεί να μας περιγράψει μία ολόκληρη ιστορία της ζωής μας.

8. Όταν transit αργός πλανήτης ή προοδευτικός προσωπικός πλανήτης περνάει διαδοχικά απο εξισώσεις μεσοδιαστημάτων ή σφήνες του γενέθλιου, μας εξιστορεί σειρά γεγονότων. Έτσι κάπως εξηγούνται και οι επαναλήψεις των ίδιων γεγονότων στην ζωή μας.

Η ανοχή των διελεύσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 1-2 μοίρες. Όσο μικρότερη η ανοχή της όψης, τόσο πιο σημαντική η πληροφορία που μας δίνει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γενέθλια Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον Γενέθλιο Χάρτη

Τα Γενέθλια Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τις μετακινήσεις των προοδευτικών πλανητών και σημείων ή από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής

Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον χάρτη του προοδευτικού ωροσκοπίου

Τα Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής κυρίως από τους εξωκρόνιους

Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα που δημιουργούνται από την συνεχή κίνηση των πλανητών

Στα Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα, αξιολογούμε περισσότερο τους άξονες που σχηματίζονται από τους αργούς πλανήτες, και έχουν ερμηνευτική σημασία όταν ενεργοποιούν γενέθλιους προσωπικούς ή προοδευτικούς προσωπικούς πλανήτες ή σημεία.

Αλέκα Δουζίνα Στυλιανού

Αθήνα 12.5.2018

Το παρόν άρθρο είναι ένα μέρος του σεμηναρίου που έγινε απο τον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. στις 12.5.2018 με εισηγητές την Φωτεινή Ορσάρη που παρουσίασε το θεωρητικό μέρος της θεωρίας των μεσοδιαστημάτων, τον Βαγγέλη Πετρίτση που ανέπτυξε την αξία της ερμηνείας των έννοιων που προκύπτων απο τα μεσοδιαστηματα, και την Αλέκα Δουζίνα που αναφέρθηκε στην λειτουργικότητα των μεσοδιαστημάτων και πως τα αξιολογούμε στην αστρολογική πρόβλεψη.

Advertisements

Πανσέληνος 30.4.2018

10313443_205998823075412_3990274983183938302_n

Η Πανσέληνος γίνεται στις 30.4.2018 στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού στις 3.58΄ώρα Ελλάδος, με την Σελήνη στην 9.38΄μοίρα του Σκορπιού.

Με συντεταγμένες Αθηνών έχουμε έναν αστρολογικό χάρτη με ωροσκόπο στην 7.37΄των Ιχθύων και μεσουράνημα στις 17.16΄του Τοξότη.

Ο χάρτης της Πανσελήνου πάντα μας κινητοποιεί να διορθώσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε την πορεία των αποφάσεων που πήραμε στην προηγούμενη Νέα Σελήνη.

Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την κατάσταση της χώρας στην οποία ζούμε και μας αφορά όλους, αφού ο χάρτης που έχουμε να αναλύσουμε γίνεται με συντεταγμένες του τόπου όπου παίρνονται οι αποφάσεις της χώρας αυτής.

Παρατηρώντας τον χάρτη της Πανσελήνου βλέπουμε ένα μεγάλο σταυρό που σχηματίζουν τα φώτα με τους Δεσμούς της Σελήνης και μία σφήνα επάνω στον άξονα των φώτων του ανάδρομου Κρόνου, που βρίσκεται στις 9 του Αιγόκερω, ο οποίος είναι σαν να προτρέπει την λύση αυτού του μεγάλου σταυρού. Ο Κρόνος όμως πάντα θυμίζει υποχρεώσεις και υποταγή στον νόμο και την τάξη.

Ας δούμε όμως τι μας λένε και οι θέσεις των πλανητών αυτού του χάρτη, με τους δύσκολους σχηματισμούς και τις όψεις που κάνουν μεταξύ τους.

Τα φώτα βρίσκονται στον άξονα των οικονομικών με τον Ήλιο στο ζώδιο του Ταύρου που αποζητά την εξασφάλιση των βασικών αναγκών και την Σελήνη στον όγδοο οίκο των υποχρεώσεων και των οφειλών προς τρίτους. Η Σελήνη στην δομή του συγκεκριμένου χάρτη κρατάει την κινητήριο δύναμη από μια θέση αδύναμη αλλά και δυναμική συγχρόνως.

Η Σελήνη στον Σκορπιό είναι σε δεινή θέση, αν και βρίσκεται κοντά στον ανάδρομο Δία, δίνει την μάχη της για την επιβίωση με πολύ δύσκολο τρόπο, αφού βρίσκεται στην κεφαλή του δύσκολου αυτού σταυρού και διεκδικεί υπόγεια και φανερά αυτά που της έχουν υποσχεθεί.

Οι χορηγοί πλανήτες των φώτων, Πλούτωνας και Αφροδίτη βρίσκονται και αυτοί σε δύσκολη εμπλοκή μεταξύ τους, και η εντύπωση που βγαίνει προς τα έξω είναι μια εικόνα σύγχυσης και απογοήτευσης, αφού εμπλέκονται αμφότεροι με τον ωροσκόπο των Ιχθύων και τον κυβερνήτη του Ποσειδώνα να βρίσκεται εν οίκω παντοδύναμος σε τετράγωνο με το μεσουράνημα του συγκεκριμένου χάρτη στον Τοξότη.

Δύσκολη η συγκυρία των θέσεων των πλανητών αυτού του χάρτη. Άρα ένα δύσκολο αλλά δυναμικό φεγγάρι που οι αποφάσεις που θα παρθούν θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και σημαντικές δεσμεύσεις.

Όλα βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ των αποφάσεων και των θέσεων μας στα δικά μας θέλω και τις απαιτήσεις των άλλων. Αιτήματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των απαραίτητων αγαθών για την επιβίωση και την κάλυψη των βασικών αναγκών, ώστε να μπορεί να υπάρχει η διάθεση και η δυνατότητα να καλυφθούν οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που αναγκαστικά πάρθηκαν.

Οι δεσμεύσεις πάρθηκαν από το κοινοβούλιο με τρόπο επιπόλαιο και τώρα βγάζουν μια απατηλή εικόνα προς τα έξω αναξιοπιστίας για την χώρα μας.

πανσέληνος 30,4,2018

Ας δούμε όμως τι λένε τα μεσοδιαστήματα αυτού του χάρτη κατά Ebertin

Ο Ποσειδώνας κυβερνήτης του ωροσκόπου του χάρτη, στον πρώτο οίκο, κάθεται στα κάτωθι μεσοδιαστήματα και αυτή είναι η εικόνα της χώρας μας προς τα έξω.

Ποσειδώνας = Ήλιος/Πλούτωνας. Ένα ιδιόρρυθμο μαρτύριο.

Ποσειδώνας = Ήλιος/Άρη. Υπονόμευση. Ανεντιμότητα.

Ο Ερμής ο οποίος βρίσκεται στον πρώτο οίκο μέσα στον παρορμητικό Κριό και επάνω σε κρίσιμη μοίρα χωρίς όψεις ακριβείας, κάθεται στο παρακάτω μεσοδιάστημα.

Ερμής = Ήλιος/Ποσειδώνας. Αυταπάτες. Έλλειψη λογικής.

Ο Χείρωνας μόνος χωρίς όψεις και αυτός στον πρώτο οίκο, κάθεται στον μεσοδιάστημα:

Χείρωνας = Αφροδίτη/Άρης. Ανάγκη υποστήριξης αλλά και απιστίας ως αντίδραση αν χρειαστεί.

Ο Αρης κυβερνήτης του δεύτερου οίκου των οικονομικών, βρίσκεται σε σύνοδο με τον Πλούτωνα παντοδύναμος στον Αιγόκερω και εμπλέκεται με το μεσοδιάστημα:

Άρης = Αφροδίτη/Ωροσκόπος. Προσήλωση (στους δυνατούς λόγω Πλούτωνα).

Μέσα στον δεύτερο οίκο ο Ουρανός στην αναιρετική του Κριού δίνει τις τελευταίες του αντιδράσεις και διεκδικήσεις, κυβερνήτης του Νότιου Δεσμού, μάλλον μάταια.

Πλούτωνας = Ερμής/Ουρανός. Αναγκαστική και γρήγορη πραγματοποίηση σχεδίων.

Ο Ήλιος επίσης μέσα στον δεύτερο οίκο εμπλέκεται με τα κάτωθι μεσοδιαστήματα, αλλά και η Σελήνη επάνω στα ίδια μεσοδιαστήματα προσθέτει ένα τόνο διαίσθησης για την οικονομική κατάσταση των υποχρεώσεων μέσα από τον όγδοο οίκο.

Ήλιος = Χείρωνας/Μεσουράνημα. Μάχη. Αγώνας.

Ήλιος = Δίας/Ουρανός. Βλέπω μακριά.

Ήλιος = Ερμής/Αφροδίτη. Ματαιοδοξία.

Η Αφροδίτη κυβερνήτης του τρίτου οίκου βρίσκεται εν οίκο στου Διδύμους και κάθεται στο μεσοδιάστημα:

Αφροδίτη = Χείρωνας/Βόρειος Δεσμός. Ζητώ αποδοχή από τραυματισμένες σχέσεις.

Ο Δίας κυβερνήτης του Μεσουρανήματος στον όγδοο μαζί με την Σελήνη οίκο των υποχρεώσεων προς τρίτους, εμπλέκεται με τα κάτωθι μεσοδιαστήματα.

Δίας = Ποσειδώνας/ Πλούτωνας. Αίσθημα πίστης, θρησκευτικότητα.

Δίας = Άρης/Ποσειδώνας. Διάλειμμα από οδυνηρές απογοητεύσεις.

Δίας = Κρόνος/Χείρωνας. Ο θεραπευτής χρόνος-Κρόνος, διδάσκει πως να θεραπεύονται οι πληγές.

Ο Κρόνος κυβερνήτης του ενδεκάτου οίκου των στόχων και του κοινοβουλίου, βρίσκεται παντοδύναμος εν οίκω και δίνει την εικόνα για τα δύσκολα θέματα αυτού του χάρτη, εμπλέκεται δε, με τα κάτωθι μεσοδιαστήματα:

Κρόνος = Σελήνη/Ωροσκόπος. Απογοήτευση. Απελπισία. Περιορισμός του λαού. Φυλάκιση.

Κρόνος = Ήλιος/Ωροσκόπος. Εμπόδια. Βάσανα μαζί με άλλους.

Κρόνος = Αφροδίτη/Βόρειος Δεσμός. Ατολμία. Δυσκολίες στις σχέσεις.

Ο Πλούτωνας κυβερνήτης του ενάτου οίκου οίκος των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας, βρίσκεται στον χώρο του κοινοβουλίου (ενδέκατος οίκος) στον Αιγόκερω και εμπλέκεται με τα μεσοδιαστήματα:

Πλούτωνας = Ερμής/Ουρανός. Γρήγορη πραγμάτωση σχεδίων.

Πλούτωνας = Αφροδίτη/Ωροσκόπος. Φανατικός δεσμός.

Ο Βόρειος Δεσμός στον έκτο οίκο στον Λέοντα μαζί με την διεκδικητική Δήμητρα, σε ένα οίκο υπηρεσίας και υποταγής με μεγάλη δυσφορία για την κατάστασή του, εμπλέκεται με τα κάτωθι μεσοδιαστήματα:

Βόρειος Δεσμός = Ερμής/Αφροδίτη. Κοινωνικότητα.

Βόρειος Δεσμός = Σελήνη/Ήλιος. Προσαρμογή.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

30.4.2018

Νέα Σελήνη 16.4.2018

1551777_631619753540142_2113574711_n

Η Νέα Σελήνη γίνεται 16 Απριλίου 2018 στις 4.57΄π.μ. ώρα Ελλάδος, στην 26.02΄μοίρα του Κριού και με συντεταγμένες Αθηνών έχουμε ένα χάρτη με ωροσκόπο στις 9.09΄των Ιχθύων και μεσουράνημα στις 18.10΄του Τοξότη.

Νέα Σελήνη της παρόρμησης θα την λέγαμε, αφού οι επτά από τους έντεκα πλανήτες του χάρτης της, είναι σε παρορμητικά ζώδια με δύσκολους συνδυασμούς μεταξύ τους.

Η σταθερότητα της θέσης του Δία και της Αφροδίτης που βρίσκονται σε όψη αντίθεσης μεταξύ τους, δεν διευκολύνει την κατάσταση, αφού η Αφροδίτη του Ταύρου ζητά πεισματικά την δική της οικονομική ασφάλεια από την μια, και ο Δίας, που βρίσκεται επάνω σε κρίσιμη μοίρα, από την άλλη υποστηρίζει με υπόγειο τρόπο και σκοπιμότητα τα συμφέροντα των άλλων.

Όλο αυτό το διάστημα η πιο σημαντική όψη του πλανητικού σκηνικού, είναι το εξάγωνο του Δία με τον Πλούτωνα, που εξασφαλίζει μάλλον τα συμφέροντα των δυνατών, με τρόπο όχι και τόσο ορθόδοξο, αλλά μέσα από κρίσεις δυσδιάκριτες και μάλλον κατασκευασμένες ειδικά για συγκεκριμένους δυνατούς παίκτες.

Από τον συγκεκριμένο χάρτη λείπει τελείως το στοιχείο του αέρα, ενώ ο Ερμής ταλαιπωρημένος βρίσκεται σε στάση, μετά την αναδρομή του μέσα στον παρορμητικό Κριό, για να πάρει πάλι την ορθή πορεία του. Αυτό μας μαρτυρά ότι η επικοινωνία βρίσκεται στο ναδίρ και ότι νέο κυκλοφορεί είναι πολύ νεφελώδες, τα δε συμπεράσματα που προκύπτουν είναι βιαστικά και αναξιόπιστα.

Νέα Σελήνη 16,4,2018

Ας δούμε όμως σε αυτόν τον χάρτη, τις παρέες των πλανητών και τι λένε μεταξύ τους, για να υποψιαστούμε τα μελλούμενα.

Τα φώτα της Νέας Σελήνης βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής με τον Ουρανό. ο οποίος είναι έτοιμος να επισκεφθεί για λίγο τον Ταύρο και να ξαναγυρίσει με νέα αιτήματα στον Κριό, μέσα σε αυτόν τον χρόνο.

Ο Ουρανός μέσα από την αναιρετική μοίρα όπου βρίσκεται αυτήν την χρονική περίοδο, σίγουρα έχει πολλαπλασιασμένο όλο τον παρορμητισμό του πολεμοχαρή Κριού, ανατρέποντας όλα τα κατεστημένα για να δώσει χώρο στα καινούργια που έρχονται, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις απώλειες που μπορεί να προκαλεί στο διάβα του.

Το αίτημα του είναι αλλαγή εδώ και τώρα και μαζί με την Νέα Σελήνη μας υποδεικνύει τον χρόνο και τον χώρο, που στον συγκεκριμένο χάρτη για την Ελλάδα, είναι ο οίκος των αποκτημάτων μας και των εσόδων που πρέπει να βρεθούν πάση θυσία. Τα ίδια λέει και η Αφροδίτη με τον Δία που ζητάνε σταθερές πηγές εσόδων, που θα εξασφαλίσουν πόρους επιβίωσης αλλά και κάλυψη υποχρεώσεων.

Ο Δίας υποστηριγμένος από τον Πλούτωνα έχει τον λόγο, και θα βρει λύσεις αλλά αργότερα, αφού τώρα είναι ανάδρομος και προς το παρόν βγάζει σκάνδαλα και υπερβολές του παρελθόντος στην επιφάνεια.

Ο Ερμής τερμάτισε μόλις την αναδρομή του, πολύ κοντά στον Χείρωνα, ο οποίος βρίσκεται στην πιο δύσκολη από τις αναιρετικές μοίρες του ζωδιακού (29.55΄ των Ιχθύων), τερματίζοντας ένα πεντηκονταετή κύκλο και αρχίζοντας από τον αρχή σε λίγες μέρες, και στην διάρκεια αυτού του φεγγαριού, ένα νέο κύκλο στον ζωδιακό, που σίγουρα θα φέρει σημαντικές αλλαγές στα θέματα του.

Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Χείρωνας ήταν και ο δάσκαλος του πολέμου, οπότε πολύ πιθανόν να δούμε την επίδειξη νέων όπλων, που με καμάρι έφτιαξαν για εμάς χωρίς εμάς, για να διασφαλίσουν την πολυπόθητη ειρήνη, όπως διαλαλούν.

Ο Άρης, κλασικός θεός του πολέμου, βρίσκεται παντοδύναμος στον Αιγόκερω αυτό το διάστημα και τώρα σφηνωμένος μεταξύ του Κρόνου και του Πλούτωνα, παντοδύναμων εξίσου με αυτόν και όλοι μαζί κάνουν ένα μείγμα εξαναγκασμού, βίας και ασφυξίας προκειμένου να εξασφαλίσουν έκαστος την δική τους θέση κυριαρχίας, με οποιοδήποτε κόστος. Σκληρός αγώνας για την επιτυχία, καθώς και η επιδίωξη καθαρά εγωιστικών στόχων και σκοπών είναι το ζητούμενο τους.

Ο Βόρειος Δεσμός συμμετέχει σε δύσκολο σχηματισμό Yod με τον ωροσκόπο και τον Κρόνο σαν να μας δείχνει τον δρόμο προς την έξοδο σωτηρίας, που δεν είναι άλλη από την ισορροπία του ιδεατού με την πραγματικότητα.

Άφησα στο τέλος τον ωροσκόπο στους Ιχθύες με τον κυβερνήτη του Ποσειδώνα να βρίσκεται εν οίκω, σαν να θέλει να μας κρύψει την αλήθεια, που είναι τόσο σκληρή, για να μας προφυλάξει από την απογοήτευση και την αποθάρρυνση που προκύπτει, βλέποντας την ωμή αλήθεια που δεν χωνεύεται με τίποτα. Ίσως θέλει να ωραιοποιήσει την σκληρή πραγματικότητα και να μας ναρκώσει πριν την αναγκαστική εγχείρηση που πρέπει να υποστούμε.

Ας φαντασθούμε λοιπόν πως όλα είναι για κάποιο λόγο που λέγεται εξέλιξη. Πολλές φορές θέλει γκρέμισμα ότι έχει παλιώσει, για να δεχθεί το καινούργιο στην θέση του.

Ας είμαστε ανοικτοί στο καινούργιο, που μπορεί να μην είναι εκεί που το ψάχνουμε αλλά σε άλλο επίπεδο πιο πνευματικό, που και αυτό θέλει δουλειά και δοκιμασίες για να το αποκτήσεις!

Καλή Νέα Σελήνη με νέες ιδέες και ψηλά το ηθικό!

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

13.4.2018

Πανσέληνος της 31ης Μαρτίου 2018

10294406_550302835142975_7886637433880461166_n

Η Πανσέληνος γίνεται την 31.3.2018 στις 15.36 ώρα Ελλάδος, στον άξονα Κριού-Ζυγού. Με συντεταγμένες Αθηνών έχουμε ένα χάρτη με την Σελήνη στην 10.44΄μοίρα του Ζυγού, Ωροσκόπο στις 20.59΄του Λέοντα και Μεσουράνημα στις 14.12΄του Ταύρου.

Ένας χάρτης με παντοδύναμους τους 5 από τους 10 πλανήτες με ένα ανάδρομο Ερμή και μία σύνοδο δυναμίτη του Άρη-Κρόνου σε ταυ τετράγωνο επάνω στα φώτα της Πανσελήνου, μας υποψιάζει ότι αυτό το φεγγάρι δεν είναι και πολύ ήρεμο.

Σκληρό παιχνίδι σε διπλωματικό επίπεδο για θέματα οικονομικά, επενδύσεων και υποχρεώσεων προς τρίτους, μαρτυρούν οι θέσεις των φώτων που βρίσκονται στον άξονα των οικονομικών και μέσα στα ζώδια που καθορίζουν τις σχέσεις μας γενικώς.

Χρήματα που θα έλθουν για να φύγουν αυτόματα σε ανειλημμένες από το παρελθόν υποχρεώσεις, μας υπενθυμίζει ο ανάδρομος Ερμής κυβερνήτης του οίκου των οικονομικών, με την Σελήνη μέσα στον οίκο μου.

Κερδοσκοπικά παιχνίδια όχι και τόσο καθαρά, πιθανόν να βγουν στην επιφάνεια, για να ενοχλήσουν τραυματικά τους ιθύνοντες, αυτό μαρτυρά η εμπλοκή του Άρη-Κρόνου με τα φώτα και τον ανάδρομο Ερμή, που βρίσκεται στον οίκο της δικαιοσύνης και πολύ πιθανόν να δούμε αυστηρές ποινές στα θέματα του πέμπτου οίκου, δηλαδή του χώρου της διασκέδασης και των παιχνιδιών. Ίσως να επανέλθουν στην επιφάνεια θέματα σκανδάλων στον αθλητικό χώρο ή των τυχερών παιχνιδιών.

Επίσης ματαιώσεις πολύ πιθανό να υπάρξουν στον επενδυτικό χώρο από ενδιαφερόμενους μελλοντικούς επενδυτές, λόγω της παρουσίας της συνόδου του Άρη-Κρόνου στον πέμπτο οίκο του χάρτη αυτής της Πανσελήνου.

Σκάνδαλα στον χώρο της σόου-μπιζ πολύ πιθανό να βγουν στην επιφάνεια. Ίσως και κάποια απώλεια προσώπου στον χώρο της τέχνης.

Σίγουρα η συγκυρία των όψεων των πλανητών σε αυτόν τον χάρτη δεν είναι εύκολη και πιθανότατα θα δώσει τέλος αρκετών καταστάσεων που χρονίζουν με σκληρό τρόπο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα μυστικό τετράπλευρο μέσα στον χάρτη, μεταξύ των φώτων αυτής της Πανσελήνου και των Δεσμών της Σελήνης, που ίσως σώσουν πολλές καταστάσεις μέσω των διαβουλεύσεων και των μυστικών διπλωματικών προσπαθειών.

Η πορεία της Αφροδίτης μέσα σε αυτό το διάστημα, θα βοηθήσει από το μέρος της τουλάχιστον, στα οικονομικά θέματα να αμβλυνθούν κάποιες δύσκολες καταστάσεις που θα μοιάζουν ανυπέρβλητες.

αρθρο πανσέληνος 31,3,2018

Δύσκολες μέρες θα είναι:

1η και 2η του Απρίλη όπου κορυφώνεται η σύνοδος του Άρη με τον Κρόνο και του ανάδρομου Ερμή με τον Ήλιο που σημαίνει ότι ο υποκειμενισμός και η απολυτότητα μπορεί να φέρουν ανεπανόρθωτες ρίξεις σε σχέσεις ή καταστάσεις. Επίσης σοβαρά μπλοκαρίσματα σε σοβαρές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 8-12η μοίρα των παρορμητικών).

4η και 5η του Απρίλη Ο ανάδρομος Ερμής σε τετράγωνο με Άρη-Κρόνο. Δύσκολες μέρες φορτισμένες με πολύ θυμό και βιασύνη μπορεί να φέρουν ατυχήματα και άσχημους διαπληκτισμούς (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 8-10η μοίρα των παρορμητικών).

11η Απριλίου ο Ήλιος σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα μας δίνει μία μέρα με πολλές συγκρούσεις και δοκιμασίες για το νευρικό μας σύστημα, από διάφορες πιεστικές καταστάσεις, αλλά και από εξωτερικά γεγονότα που έρχονται για να μας φέρουν αντιμέτωπους με τους φόβους μας (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 21-22η μοίρα των παρορμητικών).

Θετικές και ελπιδοφόρες μέρες θα είναι:

7η Απριλίου Η Αφροδίτη τρίγωνο με τον Κρόνο, μας κάνει να αισθανόμαστε σιγουριά για το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Σκεφτόμαστε την αξία της οικονομίας που πρέπει να κάνουμε για μια καλύτερη καθημερινότητα (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 9η μοίρα του Ταύρου, Παρθένου και Αιγόκερω).

11η Απριλίου Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Άρη, μας ωθεί να κάνουμε επιτέλους αυτό που μας αρέσει. Αν αποζητάμε τον έρωτα θα τον έχουμε (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 13-14η μοίρα του Ταύρου, Παρθένου και Αιγόκερω).

12η Απριλίου Η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα. Μία όμορφη μέρα για να χαλαρώσουμε, να ονειρευτούμε, να ερωτευθούμε και γενικά να περάσουμε καλά (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 15η μοίρα του Ταύρου, Ιχθύων).

14η Απριλίου Δίας εξάγωνο με τον Πλούτωνα θα φέρει τύχη, φήμη και πλούτο (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 21η μοίρα του Σκορπιού και Αιγόκερω), και ο Άρης σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα θα φέρει βοήθεια εξ ουρανού (αφορά όσους έχουν πλανήτες στην 15η μοίρα του Αιγόκερω και Ιχθύων).

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

29.3.2018