Κατηγορία: AΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

16

Η Ηλιακή επιστροφή είναι μία τεχνική που μας περιγράφει την τάση μιας συγκεκριμένης χρονιάς της ζωής του ατόμου και πολλές φορές περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα που θα συμβούν μέσα σε αυτήν, αρκεί να ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε.

Η Ηλιακή επιστροφή προκύπτει απο ένα χάρτη που δημιουργούμε, όταν ο Ήλιος ξαναγυρίζει στην ακριβή θέση που είχε στον Γενεθλίου χάρτη, με την μέγιστη ακρίβεια σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά.

Η ερμηνεία του συγκεκριμένου χάρτη γίνεται με αυστηρούς κανόνες της αστρολογίας.

Για να ερμηνεύσουμε μία Ηλιακή Επιστροφή πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε:

1. Την ακριβή ώρα γέννησης του ατόμου.

2. Να έχουμε μελετήσει καλά το γενέθλιο ωροσκόπιο και την δυναμική του.

3. Να κάνουμε επανατοποθέτηση των συντεταγμένων του τόπου, που θα βρίσκεται το άτομο την σχετική χρονιά.

4. Μόνο ο χάρτης της Ηλιακής Επιστροφής δεν βοηθάει για να γίνει ένα γεγονός αν δεν υποστηρίζετε απο μία αντίστοιχη όψη στο Γενέθλιου χάρτη.

5. Μεγάλη ερμηνευτική σημασία έχουν ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος, και οι ακμές των οίκων του χάρτη της Ηλιακής επιστροφής.

Κανόνες ερμηνεία του χάρτη μιας Ηλιακής επιστροφής

1. Ιδιαίτερη σημασία έχει σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Ήλιος και βέβαια αν βρίσκεται σε γωνιακό οίκο δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ερμηνεία του.

2. Παρατηρούμε σε ποιον οίκο έχουμε τους περισσότερους πλανήτες και κυρίως που βρίσκονται τα φώτα δηλ. ο Ήλιος και η Σελήνη και εν συνεχεία οι προσωπικοί πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη, και Άρη.

3. Προχωράμε την Σελήνη με την μέθοδο μοίρα/έτος μέχρι 12 μοίρες που είναι οι μήνες ενός ηλιακού έτους και παρατηρούμε τι συναντά η Σελήνη στην πορεία της κυρίως με Πτολεμαϊκές όψεις και το ενεργοποιεί.

4. Χρησιμοποιούμε τις διελεύσεις απο τον Άρη και μετά δηλαδή τον Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα, Χείρωνα, και τον Βόρειο Δεσμό ως προς τους πλανήτες και τους οίκους του Γενεθλίου χάρτη του ατόμου που ερμηνεύουμε. Οι διελεύσεις λειτουργούν με ανοχή μίας μοίρας.

5. Κοιτάζουμε τις εκλείψεις της συγκεκριμένης χρονιάς και τι όψεις κάνουν με την Ηλιακή Επιστροφή αλλά και με την προγενέθλια έκλειψη του ατόμου.

6. Ελέγχουμε τα μεσοδιαστήματα της Ηλιακής, αλλά και τις διελεύσεις των πιο σημαντικών εξωκρόνιων μεσοδιαστημάτων, δηλαδή τι νόημα επιπλέον έχουν να δώσουν, σε τι οίκο αντιστοιχούν στο γενέθλιο κλπ. (η έννοια »σημαντικών» είναι σχετική με την προσωπική εκτίμηση του αστρολόγου σε σχέσει το θέμα που θέλει να ερευνήσει πιο εξονυχιστικά).

7. Συγκρίνουμε τις παραλληλίες και αντιπαραλληλίες του χάρτη της Ηλιακής επιστροφής με τις αντίστοιχες του γενεθλίου, δηλαδή των θέσεων των πλανητών απο απόκλιση.

8. Προχωράμε τον Ωροσκόπο της Ηλιακής μέρα/μοίρα για 12 μοίρες και προσέχουμε τις Πτολεμαϊκές όψεις κυρίως, που προκύπτουν με τον Ωροσκόπο και τους άλλους πλανήτες και σημεία. Το ίδιο κάνουμε και για τον Ήλιο της Ηλιακής Επιστροφής.

9. Για περισσότερες λεπτομέρειες κυρίως χρονικές, χρησιμοποιούμε τις 13 Σεληνιακές επιστροφές (συμπεριλαμβάνουμε και την τρέχουσα) και τις συγκρίνουμε με τον Γενέθλιο χάρτη.

10. Μεγάλη σημασία έχει ο Ωροσκόπος της Ηλιακής επιστροφής σε ποιο ζώδιο πέφτει και σε τι μοίρα, δηλαδή αν υπάρχει σε αυτή την μοίρα κάποιος απλανής, κρίσιμη μοίρα, καθώς και ποιος είναι ο κυβερνήτες και ποιος ο επικυρίαρχος της μοίρας.

11. Τι όψεις κάνει ο Ωροσκόπος της Ηλιακής επιστροφής με τους πλανήτες της Ηλιακής και τι όψεις κάνει με τους πλανήτες και σημεία του Γενεθλίου χάρτη. Η πιο σημαντική όψη είναι η σύνοδος. Πιο σημαντικές είναι οι συγκλίνουσες όψεις και όχι οι αποκλίνουσες που σημαίνουν περασμένα γεγονότα, δηλαδή συμβάντα της προηγούμενης Ηλιακής επιστροφής.

12. Σε ποιον οίκο βρίσκεται ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου της Ηλιακής στον χάρτη της Ηλιακής και τι όψεις κάνει με τους άλλους πλανήτες, καθώς και σε τι μοίρες κάθεται (Ενεργειακά φορτισμένες μοίρες).

13. Σύγκριση και αντιστοίχιση των ακμών των οίκων της Ηλιακής σε σχέση με την οικοθεσία του Γενεθλίου και ερμηνευτική ανάλυση αυτών. Εδώ παραβάλλουμε τους δύο χάρτες δίπλα-δίπλα για να βλέπουμε τις ακμές των οίκων με τις ανάλογες σημασίες τους.

14. Ποιοι πλανήτες είναι μέσα σε κάθε οίκο και τι όψεις κάνουν μεταξύ τους.

15. Σημαντικό είναι ένας πλανήτης της Ηλιακής να ξαναγυρίζει στην γενέθλια θέση του, αυτό σημαίνει ότι τα θέματα του πλανήτη θα είναι στην επικαιρότητα της χρονιάς.

16. Πρωταρχική σημασία στην ερμηνεία έχει η εξήγηση των όψεων του χάρτη της Ηλιακής και σε δευτερεύουσα θέση έρχονται οι όψεις των πλανητών μεταξύ Ηλιακής και Γενεθλίου χάρτη. Αν υπάρχουν περισσότερη απο δύο πλανήτες σε επιστροφή, η χρονιά θα έχει καθοριστικά γεγονότα στα θέματα των πλανητών που επιστρέφουν στην γενέθλια θέση τους.

17. Σημαντικά τα σημεία του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος του χάρτη της Ηλιακής να πέφτουν επάνω σε πλανήτες και σημεία του Γενεθλίου χάρτη.

18. Όταν ο κυβερνήτης του οίκου της Ηλιακής και ο κυβερνήτης του ιδίου οίκου του Γενεθλίου είναι σε όψη μεταξύ τους τότε μέσα στην χρονιά θα τονισθούν ιδιαίτερα τα θέματα του οίκου με την δυναμική και την ερμηνεία της όψεις που σχηματίζουν μεταξύ τους οι δύο κυβερνήτες.

19. Οι ανάδρομοι πλανήτες υποδηλώνουν γεγονότα που ξεκίνησαν πριν την έναρξη της νέας Ηλιακής επιστροφής.

20. Οι πλανήτες που βρίσκονται σε αναιρετικές μοίρες στον χάρτη της Ηλιακής επιστροφής μαρτυρούν την ανάγκη για το τέλος κάποιων καταστάσεων σε σχέση με τα θέματα του πλανήτη.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

27.5.2019

Πηγή τα βιβλία και η προφορική διδασκαλία του Δρ. Χρ. Παΐζη

Η Αστραία της δικαιοσύνης και η Νέα Σελήνη 5.5.2019

ΖΥΓΌΣ

Η Νέα Σελήνη γίνεται την 5.5.2019 στις 1.45΄ ώρα Ελλάδος στην 14.10΄μοίρα του Ταύρου και με συντεταγμένες Αθηνών έχουμε ένα χάρτη με Ωροσκόπο στις 28.33΄του Αιγόκερω και Μεσουράνημα στις 20.01΄του Σκορπιού.

Η ανοιξιάτικη Νέα Σελήνη του Ταύρου με τον πλανητοειδή Αστραία δίπλα της, έρχεται να μας κινητοποιήσει το αίσθημα της δικαιοσύνης, όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται σε σχέση με την ασφάλεια, που χρειάζεται ο άνθρωπος για να λειτουργήσει και να δημιουργήσει στην ζωή του.

Αυτή η Νέα Σελήνη, που θα περιέχει το διάστημα των εκλογών, δηλαδή μέχρι την επόμενη Νέα Σελήνη των Διδύμων, μας δείχνει την δυναμική αυτού του διαστήματος.

Παρατηρώντας τον χάρτη κάτω απο αυτή την οπτική, καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα θα είναι αρκετά ηλεκτρισμένο όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά γενικά στην πολιτική και οικονομική σκηνή του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

Το χαρακτηριστικό του χάρτη είναι η αντίθεση του εκτός ορίων Άρη των Διδύμων, με τον ανάδρομο Δία του Τοξότη και την χιαστί όψη του Άρη με τον ανάδρομο Πλούτωνα του Αιγόκερω, των οποίων τα αιτήματα λόγω των ανάδρομων θέσεων τους, έχουν να κάνουν με αναδρομές σε πεπραγμένα του παρελθόντος, πάντα σε σχέσει με τις εκάστοτε εξουσίες και το αίσθημα δικαίου που υπάρχει έντονα μέσα στον χάρτη, λόγω της θέσης του Δία στον Τοξότη αλλά και την παρουσία της Αστραίας, που κατέχει σημαντικό ρόλο στον συγκεκριμένο χάρτη.

Η Αστραία που πολύ όμορφα έχει αναλύσει στο βιβλίο του για τους πλανητοειδείς, ο Δρ. Χρ. Παΐζης τον περιγράφει απο μυθολογική σκοπιά, σαν τον πλανητοειδή που αναφέρεται στην Θεά της Δικαιοσύνης, γι αυτό και ονομαζόταν και Δίκη, εκτός απο Αστραία.

Λέγεται πως όσο υπήρχε δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, η Αστραία ζούσε και αυτή ανάμεσά τους. Όταν όμως έπαψε να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους, απομακρύνθηκε και αυτή, εγκαταλείποντας την Γη και έγινε αστέρι στον Ουρανό, στα πλαίσια του αστερισμού της Παρθένου, κοντά στον βασικό αστέρα αυτού του αστερισμού το Στάχυ. Γι αυτό και η Αστραία παριστάνονταν να κρατά στο ένα της χέρι μια ζυγαριά (σύμβολο της Δικαιοσύνης) και στον άλλο χέρι ένα στάχυ.

Η Αστραία είναι βασικός δείκτης δικαιοσύνης, δείχνει το πόσο έντονο είναι σε ένα χάρτη το ένστικτο της δικαιοσύνης, πόσο έντονη είναι η διάθεση κάποιου να αγωνιστεί για την δικαιοσύνη, όχι μόνο για το δικό του δίκαιο, αλλά για την Δικαιοσύνη ως έννοια ή αν θέλετε ως Ιδέα.

Δείχνει επίσης η Αστραία, πως αντιδρά κάποιος όταν νιώθει πως αδικείται και ευρύτερα πως απομονώνεται όταν θίγεται απο κάτι και που καταφεύγει όταν απομακρύνεται, δηλαδή τους χώρους απο τους οποίους εύκολα μπορεί να απομακρυνθεί, αλλά και τους χώρους στους οποίους μπορεί να καταφύγει, όταν απομακρύνεται.

Σε αυτόν τον χάρτη που η Αστραία βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου. Ο Ταύρος είναι ένα ήρεμο ζώδιο που κάνει ότι μπορεί για να εξασφαλίσει την ηρεμία του και την ασφάλειά του, όταν όμως νιώσει πως αυτά απειλούνται, τότε μπορεί να γίνει …’εν υαλοπωλείω‘ ταύρος μαινόμενος.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αυτοσυντήρηση στον Ταύρο είναι ιδιαίτερα έντονη και ίσως περισσότερο απο ο,τι σε οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Γι αυτό και όταν νιώσει ότι αδικείται, θα διεκδικήσει δυναμικά το δίκιο του, φτάνοντας ακόμα και σε εκρηκτικές αντιδράσεις, που μπορεί να θυμίζουν λίγο και την αντίδραση του Κριού! Και σε αυτό τον χάρτη, βλέπουμε ότι Ερμής, Αφροδίτη και Χείρωνας βρίσκονται στο ζώδιο του Κριού και ο Ουρανό πλανήτης κατεξοχήν της αντίδρασης, βρίσκεται μέσα στο ζώδιο του Ταύρου.

Η Αστραία στον Ταύρο θα έχει ευθιξία σε θέματα δικαιοσύνης όταν θίγεται προσωπικά ή θίγονται δικά του πρόσωπα για θέματα δικαιοσύνης. Τέλος όταν απομακρύνεται απο κάπου επειδή θίχτηκε, απομακρύνεται αφού πρώτα διεκδικήσει και αφού τα πει όσα θέλει να πει. Διακριτική αποχώρηση όμως, έστω και με παγωμένο τρόπο, δεν είναι κάτι που ταιριάζει στον αψύ θερμό Ταύρο!

Μέσα σε αυτόν τον χάρτη της Ν. Σελήνης, την πιο αδύναμη θέση την έχει η Αφροδίτη στον Κριό (δείκτης των οικονομικών), η οποία βρίσκεται και στην κεφαλή ενός δύσκολου ταυ τετραγώνου επάνω στους Δεσμούς και τον ανάδρομο Κρόνο.

Καταλαβαίνουμε ότι τα οικονομικά θα είναι το θέμα μας και δεδομένου ότι η χορηγός των φώτων Αφροδίτη, είναι στον δεύτερο οίκο των οικονομικών για την Ελλάδα, ενώ είναι κυβερνήτης του 4ου και του 9ου οίκου (νομικά θέματα που έρχονται απο το εξωτερικό και ρυθμίζουν τα εσωτερικά της χώρας) οι εξελίξεις θα είναι όχι και τόσο ευχάριστες.

Όταν στις 12 -13 Αυγούστου θα γυρίσει απο την ανάδρομη πορεία του ο Δίας, δίνοντας τα σκήπτρα του στον Ουρανό που ξεκινάει όλως συμπτωματικώς την αναδρομή του μέσα στον Ταύρο, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα όσων θα έχουν βγει στη φόρα και θα μας κάνουν να λέμε ότι αυτό το καλοκαίρι, θα είναι το καλοκαίρι των ανατροπών κυρίως σε θέματα οικονομικά, παγκοσμίως ή τοπικά σε κάποιες χώρες εφόσον θα τους αφορά όλη αυτή η δυναμική αυτού του πλανητικού σκηνικού.

Ελλας Νέα Σελήνη 5,4,2019

Σας παραθέτω τον χάρτη της Νέας Σελήνης και την δυναμική του σε σχέσει με τον γενέθλιο χάρτη την Ελλάδας (χάρτης 3.2.1830), όπου βλέπουμε την Αστραία επάνω στον Βόρειο Δεσμό του γενέθλιου χάρτη της Ελλάδας και πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει το θέμα της δικαιοσύνης σε αυτήν την χώρα … τα συμπεράσματα δικά σας!

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

5.5.2019

Πανσέληνος 19.4.2019

23130716_1603468656382024_7420287972939420776_n

Η Πανσέληνος γίνεται την 19.4.2019 στις 14.12΄ώρα Ελλάδος, στον άξονα Κριού-Ζυγού με την Σελήνη στην αναιρετική 29.06΄μοίρα του Ζυγού και με συντεταγμένες Αθηνών, έχουμε ένα αστρολογικό χάρτη με ωροσκόπο στις 18.48΄του Λέοντα και μεσουράνημα στις 11.25΄του Ταύρου.

Η Πανσέληνος αυτή κορυφώνει καταστάσεις που ξεκίνησαν απο την προηγούμενη Νέα Σελήνη και γίνεται σε μία αναιρετική μοίρα του άξονα των παρορμητικών Κριού – Ζυγού (άξονας των διαπροσωπικών σχέσεων).

Αυτή η Πανσέληνος μοιάζει να τελειώνει επείγουσες καταστάσεις, σε διπλωματικό επίπεδο ή να τις επανεξετάζει για να τις ολοκληρώσει.

Τα θέματα μπορεί να αφορούν επικοινωνίες και συμφωνίες έγγραφες ή προφορικές, μεταξύ Ελλάδας και του εξωτερικού, αφού γίνεται στον τρίτο/ένατο οίκο του συγκεκριμένου χάρτη που προκύπτει με τις συντεταγμένες Αθηνών.

Θέματα που αφορούν γενικά τις μεταφορές επίσης μπορεί να είναι επίκαιρα, καθώς και νομικές διαδικασίες που έχουν αργήσει να ολοκληρωθούν και πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους με βιαστικές διαδικασίες.

Σε προσωπική βάση, φυσικά και θέματα προσωπικών σχέσεων μεταξύ ζευγαριών ή και συνεργατών αφού ο άξονας Κριού – Ζυγού αυτό αντιπροσωπεύει.

Η μοίρα που γίνεται αυτή η Πανσέληνος, δηλαδή η 29η του Κριού, είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού των τελευταίων ημερών (Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους) όταν ο Ουρανός έκοβε βόλτες επάνω απο την μοίρα αυτή.

Ο Ουρανός πέρασε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο του 2018, την δεύτερη με την αναδρομή του τον Νοέμβριου του 2018 και την τρίτη ορθόδρομος ολοκλήρωσε την πορεία του στις αρχές του Μαρτίου 2019, οπότε ο Ουρανός πια μπήκε στον Ταύρο.

Πολύ πιθανόν αυτή η Πανσέληνος να έχει σχέση με τα θέματα των αλλαγών που είχαν προκύψει το διάστημα που ο Ουρανός βρισκόταν σε αυτήν την μοίρα, δηλαδή κατά την διάρκεια της πορείας του σε κάποιο απο τα τρία περάσματα του, απο την 29η μοίρα του Κριού.

Το δύσκολο κομμάτι του χάρτη είναι φυσικά η εμπλοκή του Κρόνου με τον Πλούτωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης, που μας έχει απασχολήσει με διάφορες εξαναγκαστικές καταστάσεις τον τελευταίο καιρό.

Τώρα όμως θα είναι πιο έντονη η παρουσία τους, αφού ο Κρόνος με τους Δεσμούς είναι πια σε σύνοδο σχεδόν ακριβείας, λίγο πριν αναδρομίσει ο Κρόνος και απομακρυνθεί επί τέλους απο τους Δεσμούς της Σελήνης. Το μείγμα του Κρόνου με τους Δεσμούς μας δηλώνει απομόνωση και δυσκολίες στις πάσης φύσεως σχέσεις. Επίσης αποχωρισμούς απο ομάδες και ενώσεις, και τέλος καταστάσεων με σκληρό τρόπο ακόμη και θάνατο. Ανάλογα με τις όψεις που κάνει αυτή η δυάδα με τους άλλους πλανήτες δίνει πάντα σκληρές καταστάσεις.

Κάνοντας μια αναδρομή στις ημερομηνίες που είχε ενεργοποιήσει ο Ουρανός αυτές τις ημερομηνίες που αναφέρω παραπάνω δηλαδή τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2018 και τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2019, βρήκα πολλά τρομοκρατικά γεγονότα απο φανατικούς μέσα σε χώρους λατρείας, όπως την 1η Μαΐου 2018 την βομβιστική επίθεση στην Νιγηρία σε μουσουλμανικό τέμενος με 24 νεκρούς, την 13η Μαΐου στην Ινδονησία τρομοκρατική επίθεση σε τρεις εκκλησίες την ίδια μέρα με 13 νεκρούς, την 20η Νοεμβρίου βομβιστική ενέργεια στην Καμπούλ του Αφγανιστάν σε εκκλησία με 50 νεκρούς και την 14η Φεβρουαρίου επίθεση αυτοκτονίας σε κομβόι στο Κασμίρ με 46 νεκρούς.

Στα ίδια διαστήματα έγιναν πολλές καταστροφές απο ξαφνικά καιρικά φαινόμενα όπως την 3η Μαΐου 2018 τις μεγάλες πλημμύρες στην Ινδία με 116 νεκρούς, την 10η Νοεμβρίου 2018 τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και μέσα στον Φεβρουάριο του 2019 πολλά ατυχήματα αεροπορικά (πτώση Boeing 157 νεκροί), σιδηροδρομικά (φωτιά σε τραίνο στο Κάιρο 25 νεκροί), πυρκαγιά στην Ντάκα στις 20.2.2019 με πολλά θύματα και 80 νεκρούς, ανατροπή βάρκας με τουρίστες στην Μοσούλη με 109 νεκρούς στις 21.3.2019 και πολλά άλλα.

Στην Γαλλία είχαμε στις 5 Μαΐου 2018 την μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα μέτρα που επέβαλε ο Μακρόν, τον Νοέμβριο του 2018 βίαια γεγονότα απο τα κίτρινα γιλέκα και τον Μάρτιο του 2019 την συνέχεια των διαμαρτυρήσεων.

Το αποκορύφωμα ήταν το τραγικό γεγονός της μεγάλης πυρκαγιάς του Ναού της Παναγίας Notre Dame, στις 15 Απριλίου 2019 κοντά στην Πανσέληνο που αναλύουμε.

Όλα αυτά βέβαια και με την έντονη παρουσία και του Άρη κάθε φορά απο διαφορετική θέση καθώς και τις παραλληλίες του Κρόνου – Πλούτωνα με Άρη ή τους Δεσμούς της Σελήνης.

Επόμενο είναι λοιπόν είναι να περιμένουμε ανάλογα συμβάντα ή την επανεξέταση της αιτίας εκείνων των γεγονότων προκειμένου να μην επαναληφθούν.

Πανσέληνος 19.4.2019

Ας δούμε όμως τι μας λένε οι εξισώσεις των μεσοδιαστημάτων κατά τον Ebertin, αυτού του χάρτης της τωρινής Πανσελήνου στις 19.4.2019.

Ήλιος = Σελήνη (Η αντίθεση των φώτων της Πανσελήνου – Ήλιος κυβερνήτης του ωροσκόπου)

Λαός και εξουσία σε αντιπαράθεση – Συναίσθημα και λογική σε σύγκρουση

Άρης = Ουρανός/Β. Δεσμός = Ουρανός/Πλούτωνας (Άρης χορηγός του Ήλιου κυβερνήτης 9ου οίκος των εξωτερικών υποθέσεων και της Νομοθεσίας)

Διενέξεις, πράξεις βίας – Προαποφασισμένες καταστάσεις – Ατυχήματα.

Ωροσκόπος = Κρόνος/Ποσειδώνας = Ποσειδώνας/Β. Δεσμός (Ποσειδώνας κυβερνήτης 8ου υποχρεώσεων, δανείων)

Καταπιεστικό περιβάλλον, βάσανα – Απογοήτευση, εξαπάτηση.

Μεσουράνημα = Αφροδίτη/Δίας (Το ζητούμενο της εξουσίας)

Μία ένωση με πολύ στοργή και φροντίδα. Η επίδειξη της χαράς όταν συναντά τους άλλους.

Ερμής = Χείρωνας = Άρης/ Β. Δεσμός = Άρης/Πλούτωνας (Ερμής κυβερνήτης 2ου των οικονομικών και του 11ου οίκος των στόχων και επιθυμιών, καθώς και του κοινοβουλίου)

Ομάδες πληγωμένων ανθρώπων – Σκέψεις συνεργασίας – Λόγια θυμού.

Κρόνος = Δεσμοί της Σελήνης = Αφροδίτη/Μεσουράνημα (Κρόνος κυβερνήτης 6ου οίκος των υφισταμένων των δημοσίων υπαλλήλων και της υγείας)

Υποχρεωτικός χωρισμός – Μοναξιά, αντιπαραθέσεις.

Ποσειδώνας = Πλούτωνας/Μεσουράνημα = Άρης/Δίας (Ποσειδώνας κυβερνήτης 8ου οίκος των οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο)

Λάθος δρόμος, απογοήτευση – Απελπισμένη σχέση, δύσκολη γέννα.

Πλούτωνας = Χείρωνας/Μεσουράνημα (Πλούτωνας κυβερνήτης 4ου οίκος της οικογένειας και της αντιπολίτευσης)

Μεγάλη προσπάθεια θεραπείας και αναδόμησης.

Δίας = Σελήνη/Ωροσκόπος = Ήλιος/Ωροσκόπος (Δίας κυβερνήτης του 5ου οίκου της χαράς της παιδείας και της δημιουργίας-επενδύσεων)

Τυχερές εθνικές ενώσεις, Χαρούμενος λαός – Προαγωγή και αναγνώριση.

Εύχομαι να μην επαληθευθούν τα δυσάρεστα και να μείνουν μόνο οι εμπειρίες του παρελθόντος ως προβληματισμός για το άμεσο μέλλον.

Καλή Πανσέληνο να έχουμε και καλό Πάσχα!

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

17.4.2019