Κατηγορία: Μαθήματα για ημιπροχωρημένους

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

16

Η Ηλιακή επιστροφή είναι μία τεχνική που μας περιγράφει την τάση μιας συγκεκριμένης χρονιάς της ζωής του ατόμου και πολλές φορές περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα που θα συμβούν μέσα σε αυτήν, αρκεί να ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε.

Η Ηλιακή επιστροφή προκύπτει απο ένα χάρτη που δημιουργούμε, όταν ο Ήλιος ξαναγυρίζει στην ακριβή θέση που είχε στον Γενεθλίου χάρτη, με την μέγιστη ακρίβεια σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά.

Η ερμηνεία του συγκεκριμένου χάρτη γίνεται με αυστηρούς κανόνες της αστρολογίας.

Για να ερμηνεύσουμε μία Ηλιακή Επιστροφή πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε:

1. Την ακριβή ώρα γέννησης του ατόμου.

2. Να έχουμε μελετήσει καλά το γενέθλιο ωροσκόπιο και την δυναμική του.

3. Να κάνουμε επανατοποθέτηση των συντεταγμένων του τόπου, που θα βρίσκεται το άτομο την σχετική χρονιά.

4. Μόνο ο χάρτης της Ηλιακής Επιστροφής δεν βοηθάει για να γίνει ένα γεγονός αν δεν υποστηρίζετε απο μία αντίστοιχη όψη στο Γενέθλιου χάρτη.

5. Μεγάλη ερμηνευτική σημασία έχουν ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ωροσκόπος, και οι ακμές των οίκων του χάρτη της Ηλιακής επιστροφής.

Κανόνες ερμηνεία του χάρτη μιας Ηλιακής επιστροφής

1. Ιδιαίτερη σημασία έχει σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Ήλιος και βέβαια αν βρίσκεται σε γωνιακό οίκο δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ερμηνεία του.

2. Παρατηρούμε σε ποιον οίκο έχουμε τους περισσότερους πλανήτες και κυρίως που βρίσκονται τα φώτα δηλ. ο Ήλιος και η Σελήνη και εν συνεχεία οι προσωπικοί πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη, και Άρη.

3. Προχωράμε την Σελήνη με την μέθοδο μοίρα/έτος μέχρι 12 μοίρες που είναι οι μήνες ενός ηλιακού έτους και παρατηρούμε τι συναντά η Σελήνη στην πορεία της κυρίως με Πτολεμαϊκές όψεις και το ενεργοποιεί.

4. Χρησιμοποιούμε τις διελεύσεις απο τον Άρη και μετά δηλαδή τον Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα, Χείρωνα, και τον Βόρειο Δεσμό ως προς τους πλανήτες και τους οίκους του Γενεθλίου χάρτη του ατόμου που ερμηνεύουμε. Οι διελεύσεις λειτουργούν με ανοχή μίας μοίρας.

5. Κοιτάζουμε τις εκλείψεις της συγκεκριμένης χρονιάς και τι όψεις κάνουν με την Ηλιακή Επιστροφή αλλά και με την προγενέθλια έκλειψη του ατόμου.

6. Ελέγχουμε τα μεσοδιαστήματα της Ηλιακής, αλλά και τις διελεύσεις των πιο σημαντικών εξωκρόνιων μεσοδιαστημάτων, δηλαδή τι νόημα επιπλέον έχουν να δώσουν, σε τι οίκο αντιστοιχούν στο γενέθλιο κλπ. (η έννοια »σημαντικών» είναι σχετική με την προσωπική εκτίμηση του αστρολόγου σε σχέσει το θέμα που θέλει να ερευνήσει πιο εξονυχιστικά).

7. Συγκρίνουμε τις παραλληλίες και αντιπαραλληλίες του χάρτη της Ηλιακής επιστροφής με τις αντίστοιχες του γενεθλίου, δηλαδή των θέσεων των πλανητών απο απόκλιση.

8. Προχωράμε τον Ωροσκόπο της Ηλιακής μέρα/μοίρα για 12 μοίρες και προσέχουμε τις Πτολεμαϊκές όψεις κυρίως, που προκύπτουν με τον Ωροσκόπο και τους άλλους πλανήτες και σημεία. Το ίδιο κάνουμε και για τον Ήλιο της Ηλιακής Επιστροφής.

9. Για περισσότερες λεπτομέρειες κυρίως χρονικές, χρησιμοποιούμε τις 13 Σεληνιακές επιστροφές (συμπεριλαμβάνουμε και την τρέχουσα) και τις συγκρίνουμε με τον Γενέθλιο χάρτη.

10. Μεγάλη σημασία έχει ο Ωροσκόπος της Ηλιακής επιστροφής σε ποιο ζώδιο πέφτει και σε τι μοίρα, δηλαδή αν υπάρχει σε αυτή την μοίρα κάποιος απλανής, κρίσιμη μοίρα, καθώς και ποιος είναι ο κυβερνήτες και ποιος ο επικυρίαρχος της μοίρας.

11. Τι όψεις κάνει ο Ωροσκόπος της Ηλιακής επιστροφής με τους πλανήτες της Ηλιακής και τι όψεις κάνει με τους πλανήτες και σημεία του Γενεθλίου χάρτη. Η πιο σημαντική όψη είναι η σύνοδος. Πιο σημαντικές είναι οι συγκλίνουσες όψεις και όχι οι αποκλίνουσες που σημαίνουν περασμένα γεγονότα, δηλαδή συμβάντα της προηγούμενης Ηλιακής επιστροφής.

12. Σε ποιον οίκο βρίσκεται ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου της Ηλιακής στον χάρτη της Ηλιακής και τι όψεις κάνει με τους άλλους πλανήτες, καθώς και σε τι μοίρες κάθεται (Ενεργειακά φορτισμένες μοίρες).

13. Σύγκριση και αντιστοίχιση των ακμών των οίκων της Ηλιακής σε σχέση με την οικοθεσία του Γενεθλίου και ερμηνευτική ανάλυση αυτών. Εδώ παραβάλλουμε τους δύο χάρτες δίπλα-δίπλα για να βλέπουμε τις ακμές των οίκων με τις ανάλογες σημασίες τους.

14. Ποιοι πλανήτες είναι μέσα σε κάθε οίκο και τι όψεις κάνουν μεταξύ τους.

15. Σημαντικό είναι ένας πλανήτης της Ηλιακής να ξαναγυρίζει στην γενέθλια θέση του, αυτό σημαίνει ότι τα θέματα του πλανήτη θα είναι στην επικαιρότητα της χρονιάς.

16. Πρωταρχική σημασία στην ερμηνεία έχει η εξήγηση των όψεων του χάρτη της Ηλιακής και σε δευτερεύουσα θέση έρχονται οι όψεις των πλανητών μεταξύ Ηλιακής και Γενεθλίου χάρτη. Αν υπάρχουν περισσότερη απο δύο πλανήτες σε επιστροφή, η χρονιά θα έχει καθοριστικά γεγονότα στα θέματα των πλανητών που επιστρέφουν στην γενέθλια θέση τους.

17. Σημαντικά τα σημεία του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος του χάρτη της Ηλιακής να πέφτουν επάνω σε πλανήτες και σημεία του Γενεθλίου χάρτη.

18. Όταν ο κυβερνήτης του οίκου της Ηλιακής και ο κυβερνήτης του ιδίου οίκου του Γενεθλίου είναι σε όψη μεταξύ τους τότε μέσα στην χρονιά θα τονισθούν ιδιαίτερα τα θέματα του οίκου με την δυναμική και την ερμηνεία της όψεις που σχηματίζουν μεταξύ τους οι δύο κυβερνήτες.

19. Οι ανάδρομοι πλανήτες υποδηλώνουν γεγονότα που ξεκίνησαν πριν την έναρξη της νέας Ηλιακής επιστροφής.

20. Οι πλανήτες που βρίσκονται σε αναιρετικές μοίρες στον χάρτη της Ηλιακής επιστροφής μαρτυρούν την ανάγκη για το τέλος κάποιων καταστάσεων σε σχέση με τα θέματα του πλανήτη.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

27.5.2019

Πηγή τα βιβλία και η προφορική διδασκαλία του Δρ. Χρ. Παΐζη

Πρόβλεψη με την μέθοδο των Μεσοδιαστημάτων

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος.. Ο κύκλος των 90 μοιρών περιέχει μόνο τους 4 πλανήτες, την σχέση μεταξύ τους και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν.

                                                  ——————————————————

Για να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης της αστρολογίας θα πρέπει να αφήσουμε το νου μας να λειτουργήσει με την φαντασία που χρειάζεται η μαθηματική σκέψη. H αστρολογία βασίζεται επάνω στα μαθηματικά χωρίς απαραίτητα να είμαστε μαθηματικοί.

Η αστρολογική πρόβλεψη σε αντίθεση με άλλα συστήματα, που βασίζονται στην διαίσθηση, βασίζεται επάνω σε αστρολογικούς κανόνες και θεωρίες που προκύπτουν από μαθηματικούς υπολογισμούς.

Η διαίσθηση που ο καθένας έχει σε κάποιο βαθμό βοηθάει ένα αστρολόγο στην αξιολόγηση των παραγόντων που θα εξετάσει, έτσι ώστε να δώσει κάποιες προτεραιότητες αξιολόγησης μέσα στους συλλογισμούς που καλείται να κάνει, επάνω πάντα στα δεδομένα που του δίνουν οι έννοιες των δεδομένων θέσεων των πλανητών, που έχει στην διάθεσή του κάθε φόρα, ανάλογα φυσικά με το τι ψάχνει την κάθε φορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ

Υπάρχουν πολλά συστήματα πρόβλεψης και ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και η μέθοδος των Μεσοδιαστημάτων την οποία χρησιμοποιεί η σχολή της Κοσμοβιολογίας που ίδρυσε ο Reinhold Ebertin, ο οποίος μας άφησε το κλασικό βιβλίο του ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ που υπάρχει μεταφρασμένο και στα Ελληνικά, απο τον Ι. Παναγιωτόπουλο και τον αείμνηστο Χρ. Παϊζη και αναφέρει λέξεις κλειδιά για τις έννοιες όλων των πλανητών ανά δύο, αλλά και την διαφοροποίηση που γίνεται εννοιολογικά απο την ανάμιξη ενός τρίτου στoν άξονα των δύο πρώτων.

μίξη εννοιών

      Παράδειγμα με τις έννοιες δύο πλανητών

                                         ——————————————————-

Για να καταλάβουμε την λειτουργία τους, θα πρέπει βέβαια πρώτα να ξέρουμε καλά τι πρεσβεύει ο κάθε πλανήτης, δηλαδή ποιες έννοιες αντιπροσωπεύει.

Ενα Μεσοδιάστημα προκύπτει από το μέσον της απόστασης δύο πλανητών και η ερμηνευτική σημασία του είναι ένα μείγμα των εννοιών των δύο πλανητών που σχηματίζουν το Μεσοδιάστημα.

Ελλας μεσοδιαστήματα 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Τα δένδρα που προκύπτουν απο τα μεσοδιαστήματα μόνο των 4 πλανητών.

                                                  —————————————————————

Στην έννοια που προκύπτει από την μείξη των εννοιών των δύο πλανητών, μπορεί να μπει ένα τρίτος πλανήτης και να διαφοροποιήσει αυτή την έννοια, όπως ακριβώς όταν βρίσκονται δύο φίλοι και λένε τα δικά τους και μπαίνει ένας τρίτος στην συζήτησή οπότε αλλάζει η δομή από την αλληλεπίδραση που προκύπτει από τους πρώτους δύο.

Το ίδιο γίνεται και με την παρουσία ενός τέταρτου ή πέμπτου πλανήτη ή σημείου και ούτω καθ εξής.

ΕΊΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Μεσοδιαστήματα μπορεί να άμεσα ή έμμεσα.

Το άμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που ένας πλανήτης κάθεται ακριβώς στην μέση της απόστασης των δύο άλλων πλανητών.

Αμεσο μεσοδιάστημα πλανητών γενεθλίου Ελλάς

  Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιάστημα δύο πλανητών

                                                           ——————————————

Το έμμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που προκύπτει από την σχέση των όψεων του τρίτου πλανήτη επάνω στο κέντρο του άξονα των δύο πλανητών, που μπορεί να είναι σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο, ημιτετράγωνο, ή όψη 22.30΄μοιρών, δηλαδή οι υποδιαιρέσεις του κύκλου των 360 μοιρών δια του 2, του 4, ή του 8, ή και του 16

Εμμεσο μεσοδιάστημα γενεθλιου Ελλάς

 Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα 4 πλανητών.

                                      ——————————————————-

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ 90 ΜΟΙΡΩΝ

Ξέρουμε ότι ο αστρολογικός ζωδιακός κύκλος των 360 μοιρών χωρίζεται δια του 3 και μας δίνει τις ποιότητες των ζωδίων δηλαδή παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά. Αλλά χωρίζεται και δια του 4 και μας δίνει τις ιδιότητες των στοιχείων των ζωδίων, που είναι η φωτιά, η γη, ο αέρας και το νερό. Έτσι ο συνδυασμός του 3 Χ 4 = 12 ζώδια, με διαφορετικές ποιότητες και στοιχεία το καθένα.

Στη μέθοδο των μεσοδιαστημάτων χρησιμοποιούμε των κύκλο των 90 μοιρών σαν υποπολλαπλάσιο των 360 μοιρών που σημαίνει 360 : 90=4. Δηλαδή όσα και τα στοιχεία φωτιά, γη, αέρας και νερό.

Μένοντας ο κύκλος των 90 μοιρών χωρίς την κατηγοριοποίηση των στοιχείων μένουν οι υποδιαιρέσεις των τριών ποιοτήτων, οπότε μας μένει η υποδιαίρεση του κύκλου των 90 : 3=30 μοιρών, όπου το 3 σημαίνει τις τρεις ποιότητες, παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά.

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Με επιλογή 4 μόνο πλανητών.

                                                ————————————————————

Έτσι σε αυτόν τον κύκλο των 90 μοιρών οι πρώτες 30 μοίρες αντιπροσωπεύουν τα παρορμητικά, οι δεύτερες 30 μοίρες τα σταθερά και οι τρίτες 30 μοίρες τα μεταβλητά. Δηλαδή παρακάμπτουμε στην ερμηνεία μας τα 4 στοιχεία και αξιολογούμε τις 3 ποιότητες.

Με αυτό τον τρόπο παρακάμπτουμε την σχέση των πλανητών μεταξύ τους , ως προς τα στοιχεία που παράγουν τις θετικές όψεις και κρατάμε τις σχέσεις των πλανητών ως προς τις ποιότητες που μας δίνουν τις σκληρές ή δύσκολες όψεις.

Αυτό γιατί ερμηνευτικά μια σκληρή – δύσκολη όψη φέρνει πιο σίγουρο αποτέλεσμα από μια αδύναμη – θετική, την οποία συνήθως απολαμβάνουμε αλλά δεν αξιοποιούμε, όσο αξιοποιούμε τις δύσκολες, που μας κινητοποιούν και μας αναγκάζουν να είμαστε πιο δημιουργικοί και πιο παραγωγικοί.

Αξονες μεσοδιαστημάτα γενεθλιου Ελλάς

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Οι πλανήτες σε διάταξη στην μπάρα των 360, 180, 90, 45, 30, 22.30′ μοιρών.

                                                      ————————————————–

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Για να κάνουμε μία πρόβλεψη χρειαζόμαστε πάντα ένα χάρτη επάνω στον οποίο θα δουλέψουμε. Ο χάρτης αυτός μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο, ένα κράτος ή μία κατάσταση (ένα γάμο, την έναρξη ενός μαγαζιού κλπ.) που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αφού η αστρολογία δουλεύει με αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή τις συντεταγμένες ενός τόπου και τον χρόνο του συγκεκριμένου τόπου, σε σχέσει πάντα με το Γκρίνουϊτς, το οποίο θεωρείται η αφετηρία για τις μετρήσεις του τόπου ή του χρόνου παγκοσμίως.

Ελλας τρανζιτ 12.5.218

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μέσα ο χάρτης του γενεθλίου της Ελλάδος και έξω οι διελεύσεις των πλανητών 12.5.2018

                                              ———————————————————–

Ο χάρτης αυτός θα έχει μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών, τα 12 ζώδια που αποτελούν τον ζωδιακό κύκλο, με τους πλανήτες και τα σημεία του σε συγκεκριμένες θέσεις.

Δηλαδή ο κάθε πλανήτης θα είναι σε συγκεκριμένη ζωδιακή θέση σε κάποιο νούμερο απο το 1-360 που θα είναι η ζωδιακή θέση του μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών.

Ας πάρουμε λοιπόν ένα γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε τις προβλέψεις μας, για το τι θα βιώσει το συγκεκριμένο άτομο σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ζωής του.

Ξέρουμε ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο του ατόμου, με όποια μέθοδο χρησιμοποιούμε, θα μας δείξει την διαμορφωμένη προσωπικότητα του προσώπου που εξετάζουμε.

Άρα έχουμε να εξετάσουμε δύο χάρτες απο μόνους τους αλλά και σε συνδυασμό των δύο για να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκεται το άτομο ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο μεταβάλλεται συνεχώς όπως και η οπτική του ατόμου που έχει για τις καταστάσεις της ζωής του.

Όμως υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι οι πλανητικές θέσεις των πλανητών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή κινούνται με τον δικό του ρυθμό ο καθένας. Αυτές είναι οι γνωστές διελεύσεις των πλανητών ή τα transit όπως ονομάζονται διεθνώς.

Άρα για να κάνουμε μια προβλεψη χρειαζόμαστε τρεις χάρτες, ένα χάρτη με το γενέθλιο ωροσκόπιο, ένα προοδευτικό ωροσκόπιο για την ώρα που το εξετάζουμε και ένα transit ή μια διέλευση του συγκεκριμένου χρόνου, που θέλουμε να δούμε την δυναμική του και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

Φυσικά αφού έχουμε τρεις χάρτες με συγκεκριμένες θέσεις πλανητών, έχουμε και συγκεκριμένα μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων, στον κάθε ένα απο τους τρεις αυτούς χάρτες που δουλεύουμε.

Άρα στον γενέθλιο έχουμε σταθερά μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων αφού ο χάρτης είναι σταθερός και μόνιμος, ως προς τις πλανητικές θέσεις και τα σημεία του.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα σε διάταξη ανα μεσοδιάστημα και ανά ζωδιακή θέση.

                                               ——————————————————–

Ο προοδευτικός όμως δεν είναι σταθερός ως προς τις πλανητικές θέσεις αφού μεταβάλλεται διαρκώς. Μόνο αν τον απομονώσουμε για κάποιο χρόνο και τόπο μπορούμε να τον εξετάσουμε ως προς τα μεταβαλλόμενα μεσοδιαστήματα του.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τις διελεύσεις των πλανητών, αφού αυτά τα μεσοδιαστήματα συνεχώς μεταβάλλονται.

Οι μεταβολές των πλανητικών θέσεων όμως εξαρτώνται απο τον χρόνο της κίνησης του κάθε πλανήτη αφού ξέρουμε ότι ο κάθε πλανήτης χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρόνο για να κάνει τον γύρο των 360 μοιρών.

Έτσι έχουμε την Σελήνη που κινείται πολύ γρήγορα, και του υπόλοιπους που ανάλογα με το χρόνο της κίνησης τους, τους κατηγοριοποιούμε σε γρήγορους και αργούς.

Φυσικό είναι λοιπόν και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τους transit ή προοδευτικούς αργούς πλανήτες να δίνουν αντίστοιχα την επιρροή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα τα μεσοδιαστήματα των γρήγορων πλανητών μεταβάλλονται γρηγορότερα και έχουν πιο δευτερεύουσα ερμηνευτική σημασία.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρα τα μεσοδιαστήματα του γενεθλίου είναι σταθερά ανεξάρτητα απο το αν είναι μεσοδιάστημα ενός αργού με ένα γρήγορο ή σε όποια άλλη διάταξη βρεθούν.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των προοδευτικών πλανητών και σημείων που προκύπτουν απο την αργή κίνηση τους έχουν ένα χαρακτήρα μεταβλητό, αλλά σχετικά αργό αφού μένουν σε κάποια θέση για αρκετό χρονικό διάστημα.

Εδώ να πούμε ότι τα πιο γνωστά προοδευτικά συστήματα που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι το secondary (οι θέσεις των πλανητών κάθε ημέρα απο την γέννηση ενός ατόμου περιγράφουν ένα έτος ζωής) και το solar arc (όλοι οι πλανήτες ακολουθούν την πορεία του Ήλιου, μια μοίρα σχεδόν για κάθε έτος ζωής).

Το secondary προοδευτικό θεωρείτε πιο αξιόπιστο, αφού μας δίνει περισσότερες πληροφορίες λόγω και της κίνησης των ανάδρομων πλανητών, έχει αργή εξέλιξη και μόνο η κίνηση της Σελήνης δίνει πολλές αλλαγές, αφού οι γρήγοροι πλανήτες θα τρέξουν περίπου μια μοίρα τον χρόνο και οι αργοί μένουν σχεδόν ακούνητοι μέσα στον διάστημα ενός χρόνου.

Το solar arc είναι πιο εργονομικό αφού οι πλανήτες κινούνται όλοι εμπρός σχεδόν μια μοίρα κάθε χρόνο και μπορούμε έχοντας ένα γενέθλιο στα χέρια μας να εξετάσουμε την ζωή ενός ατόμου σε πιο σύντομο χρόνο με αρκετή σιγουριά.

Οι γερμανικές σχολές χρησιμοποιούν το solar arc και φυσικά τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν που είναι ίδια με το γενέθλιο, αφού όλοι οι πλανήτες έχουν τον ίδιο βηματισμό με τον Ήλιο, άρα και την σταθερή απόσταση του Ήλιο με κάθε πλανήτη ή σημείο του γενεθλίου.

Τα τρέχοντα μεσοδιαστήματα των transit γρήγορων πλανητών, δεν έχει και πολύ νόημα να τα παρακολουθούμε, αφού συνήθως οι γρήγοροι δίνουν πληροφορία μέρας, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν αδιάφορη ερμηνευτικά.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των transit αργών πλανητών, έχουν μεγάλη ερμηνευτική αξία, διότι μας περιγράφουν την δυναμική των πλανητών, που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη γη, και συνήθως σκιαγραφούν σημαντικά γεγονότα σε ωροσκόπια χωρών, ωροσκόπια ηγετών.

Φυσικά και στα προσωπικά ωροσκόπια ατόμων, εφόσον έχουν επαφή με τους προσωπικούς τους πλανήτες ή σημεία του ωροσκοπίου τους, αλλά ακόμα και με τα προσωπικά τους γενέθλια ή προοδευτικά μεσοδιαστήματα των ανάλογων χαρτών τους.

Επειδή στην αστρολογία όλα είναι εν δυνάμει και όχι σίγουρα εκδηλωμένα ή και συνειδητοποιημένα πολλές φορές, για να μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα κάποια γεγονότα, θα πρέπει να έχουμε επαναλαμβανόμενες πληροφορίες που να μας σκιαγραφούν την κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται ο αστρολόγος να γνωρίζει πολλά συστήματα και τεχνικές, αφού όταν είναι να δώσει μια σοβαρή πληροφορία με κάποια βεβαιότητα για κάποιο θέμα, να έχει εξετάσει εξονυχιστικά ένα χάρτη.

Τα μεσοδιαστήματα απο την δική μου εμπειρία πάντα επιβεβαιώνουν καταστάσεις που φαίνονται με τα υπόλοιπα συστήματα και αυτό βέβαια είναι φυσικό, αφού οι μαθηματικοί συσχετισμοί είναι οι αιτία της σύμπτωσης των απόψεων των διαφόρων συστημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ας δούμε όμως πότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε γεγονότα απο τις ενεργοποιήσεις των μεσοδιαστημάτων. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα απο ένα διελαύνοντα πλανήτη ή ένα μετακινούμενο μεσοδιάστημα αλλά και απο άλλες σημαντικές διελεύσεις, όπως εκλήψεις, ηλιοστάσια, νέες σελήνες ή πανσελήνους.

Ελλας τρανζιτ 12,5,2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα ανα ζωδιακή θέση και στα ενδιάμεσα ο Β παράγων, οι πλανητικές θέσεις των διελεύσεων της ημέρας 12.5.2018

                                                    ——————————————————-

Με την προσωπική μου εκτίμηση η σειρά της δύναμικής μιας ενεργοποίησης είναι η εξής:

1. Το σημαντικότερο όλων είναι η ενεργοποίηση των μεσοδιαστημάτων του γενεθλίου χάρτη, εφόσον υπάρχουν άμεσα μεσοδιαστήματα στον γενέθλιο χάρτη σε απλή διάταξη, δηλαδή ένας γενέθλιος πλανήτης κάθεται στο μεσοδιάστημα δύο άλλων πλανητών ή σημείων, με ανοχή μίας το πολύ δύο μοιρών.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Γενέθλια μεσοδιαστήματα με έμφαση στις συγκεκριμένες μοίρες του χάρτη

                                                      ——————————————————-

2. Ενεργοποίηση των ευθέων ή πλαγίων γενεθλίων μεσοδιαστημάτων απο τις διευλεύσεις των αργών πλανητών. Είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο ένας αργό πλανήτη, δηλαδή απο Πλούτωνα, Ποσειδώνα, Ουρανό, Χείρωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης. Δίνει γεγονότα σταθμούς στην ζωή του ατόμου.

Ελλας έμμεσα γενέθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Σημαντικά δένδρα, σφήνες και εξισώσεις του χάρτη ανα τριπλότητα (παρορμητικά, σταθερά, μεταβλητά)

                                                 ————————————————————–

3. Η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο Κρόνο και Δία δίνει το χρώμα για την ποιότητα της ζωής μας, δηλαδή δυσκολίες και εύνοιες σε κάποιους τομείς της ζωής μας.

4. Η ενεργοποίηση των προοδευτικών μεσοδιαστημάτων έχουν να κάνουν με γεγονότα περαστικά αλλά σημαντικά για εκείνη την εποχή που συμβαίνουν.

5. Τα προοδευτικά μεσοδιαστήματα όταν συναντάνε πλανήτη γενέθλιο ή σημείο, δίνουν πάντα σημαντικά γεγονότα.

Εφημεριδα Μάιος 2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Η εφημερίδα με τις μετακινήσεις των πλανητών τον Μάιο του 2018 με επιλεγμένη την κίνηση του Ήλιου και μερικών επιλεγμένων μεσοδιαστημάτων

                                             —————————————————————

6. Τα transit μεσοδιαστήματα των αργών πλανητών, σε εμπλοκή με μεσοδιαστήματα των ίδιων πλανητών ως άξονα, ή και ενός εκ των δύο πλανητών, ενεργοποιεί την γενέθλια υπόσχεση του ατόμου.

7. Όταν transit αργός πλανήτης κινητοποιεί δένδρο μεσοδιαστημάτων ενός γενεθλίου ή προοδευτικού και μπορεί να μας περιγράψει μία ολόκληρη ιστορία της ζωής μας.

8. Όταν transit αργός πλανήτης ή προοδευτικός προσωπικός πλανήτης περνάει διαδοχικά απο εξισώσεις μεσοδιαστημάτων ή σφήνες του γενέθλιου, μας εξιστορεί σειρά γεγονότων. Έτσι κάπως εξηγούνται και οι επαναλήψεις των ίδιων γεγονότων στην ζωή μας.

Η ανοχή των διελεύσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 1-2 μοίρες. Όσο μικρότερη η ανοχή της όψης, τόσο πιο σημαντική η πληροφορία που μας δίνει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γενέθλια Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον Γενέθλιο Χάρτη

Τα Γενέθλια Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τις μετακινήσεις των προοδευτικών πλανητών και σημείων ή από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής

Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον χάρτη του προοδευτικού ωροσκοπίου

Τα Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής κυρίως από τους εξωκρόνιους

Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα που δημιουργούνται από την συνεχή κίνηση των πλανητών

Στα Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα, αξιολογούμε περισσότερο τους άξονες που σχηματίζονται από τους αργούς πλανήτες, και έχουν ερμηνευτική σημασία όταν ενεργοποιούν γενέθλιους προσωπικούς ή προοδευτικούς προσωπικούς πλανήτες ή σημεία.

Αλέκα Δουζίνα Στυλιανού

Αθήνα 12.5.2018

Το παρόν άρθρο είναι ένα μέρος του σεμηναρίου που έγινε απο τον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. στις 12.5.2018 με εισηγητές την Φωτεινή Ορσάρη που παρουσίασε το θεωρητικό μέρος της θεωρίας των μεσοδιαστημάτων, τον Βαγγέλη Πετρίτση που ανέπτυξε την αξία της ερμηνείας των έννοιων που προκύπτων απο τα μεσοδιαστηματα, και την Αλέκα Δουζίνα που αναφέρθηκε στην λειτουργικότητα των μεσοδιαστημάτων και πως τα αξιολογούμε στην αστρολογική πρόβλεψη.

Οι διελεύσεις και πως καθορίζουν την χρονιά μας

11168498_934823239895874_6361455814408428198_n

Οι σημειώσεις που δόθηκαν στο εισαγωγικό σεμινάριο για την ερμηνευτική αξία των διελεύσεων των πλανητών σε σχέση με την πρόβλεψη του ετήσιου προσωπικού ωροσκοπίου μας.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έγινε στο ξενοδοχείο Αθηναΐς στις 18.12.2016 απο την ομάδα των αστρολόγων του συλλόγου Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος και οι ανάλυση της σημασίας των διελεύσεων ήταν ένα τμήμα από τα τέσσερα μέρη, που αφορούσαν το πως γίνεται μία ετήσια αστρολογική πρόβλεψη.

Τι είναι οι διελεύσεις και η ερμηνευτική αξία τους

Η διαφορά μεταξύ γενέθλιου – προοδευτικού – διελεύσεων

Σημαντικές διελεύσεις Ηλιακή επιστροφή, Σεληνιακή επιστροφή, Νέες Σελήνες. Πανσέληνοι, Εκλείψεις, Ισημερίες Ηλιοστάσια (Οι διελεύσεις ως σημαντικές στιγμές που έχουν μια ξεχωριστή χρονική διάρκεια και ανάλογη χροιά ερμηνείας).

Ετήσια κίνηση κάθε πλανήτη-Χρόνος κίνησης κάθε πλανήτη στον ζωδιακό

Σελήνη 27ημ. 7ωρ. 43 ‘και 11,5»/ περιφορά γύρο από την γη

Ήλιος 0.59′.08»/μοίρα ανά ημέρα

Ερμής 1.23’/μοίρα ανά ημέρα

Αφροδίτη 1.12‘/μοίρα ανά ημέρα

Αρης 0.33′.28»/μοίρα ανά ημέρα

Δίας 11 χρ. 10 μ. 14 ημ.

Κρόνος 29 χρ. 5 μ. 17 ημ.

Ουρανός 83 χρ. 9 μ. 3 ημ.

Ποσειδώνας 164 χρ. 9 μ. 10 ημ.

Πλούτωνας 249 χρ. 2 μ. 12 ημ.

Σημασία της διέλευσης των αργών και των γρήγορων πλανητών

Σημασία των ανάδρομων και η τριπλή όψη που προκύπτει από την αναδρομή και η στάση τους

Ερμής = Ανάδρομος ανά 100/ημέρες με διάρκεια αναδρομής περίπου 20/ημέρες

Αφροδίτη = Ανάδρομος ανά 18/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 42/ημέρες

Αρης = Ανάδρομος ανά 24-26/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 60-80/ημέρες

Δίας = Ανάδρομος ανά 9/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 4/μήνες

Κρόνος = Ανάδρομος ανά 8/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 4-5/μήνες

Ουρανός = Ανάδρομος ανά 7/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 5/μήνες

Ποσειδώνας = Ανάδρομος ανά 7/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 5/μήνες

Πλούτωνας = Ανάδρομος ανά 7/μήνες με διάρκεια αναδρομής περίπου 5/μήνες Continue reading «Οι διελεύσεις και πως καθορίζουν την χρονιά μας»

Πως μας επηρεάζουν οι διελεύσεις των πλανητών?

 

12800287_550958908424972_7172314052392176633_nΞέρουμε ότι η αστρολογική γλώσσα, είναι μία γλώσσα όπως όλες οι άλλες, που αντί για λέξεις, γραμματική, συντακτικό, κλπ., έχει πλανήτες, σημεία, όψεις μεταξύ των πλανητών αλλά και των σημείων, και πολλούς κανόνες για την ερμηνεία τους. Ένας αστρολογικός χάρτης, δημιουργείται για κάποιο συγκεκριμένο αίτημα προς διερεύνηση, δεδομένου ότι η αστρολογία μπορεί να έχει μια ευρεία χρήση, και να απαντά σε διάφορα ερωτήματα.

Συνήθως ο προσωπικός χάρτης ενός ατόμου έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι δημιουργούμε έναν αστρολογικό χάρτη, με αναφορά τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο της γέννησης ενός ατόμου, για να ερμηνεύσουμε τις έννοιες, που μας δίνει η αστρολογική γλώσσα μέσα από τον αποσυμβολισμό της, σχετικά με τον χαρακτήρα του, και τον ονομάζουμε προσωπικό γενέθλιο χάρτη. Αυτός ο χάρτης καθορίζει και την “μοίρα” του, αφού η μοίρα του είναι αποτέλεσμα του χαρακτήρα του. Είναι κοινώς αποδεκτό, πως ο χαρακτήρας γεννιέται δεν γίνεται, επομένως ο χαρακτήρας γεννάει συγκεκριμένη συμπεριφορά και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο λόγος, που ο χαρακτήρας καθορίζει την μοίρα του ανθρώπου, που είναι προδιαγεγραμμένη σύμφωνα με τον χρόνο και τόπο γέννησης του.

Continue reading «Πως μας επηρεάζουν οι διελεύσεις των πλανητών?»

Ελάτε να μάθουμε Αστρολογία

25

Δηλώνω λάτρης της αστρολογικής γνώσης, δια της αμφισβήτησης ερευνήτρια, και αιώνια μαθήτρια αυτής.
Σας καλώ να ολοκληρώσουμε μαζί, τις σκόρπιες αστρολογικές σας γνώσεις και να συμπληρώσουμε τα κενά που πιθανόν να έχετε, εφόσον μπορώ να βοηθήσω με τις δικές μου γνώσεις.
Μερικά θέματα που προτείνω για ανάλυση και μελέτη είναι:
Ανάλυση γενεθλίου και προοδευτικού, σε ψυχολογική βάση.
Ερμηνεία προοδευτικού χάρτη, σε συνδυασμό με το γενέθλιο και τις τρέχουσες διελεύσεις.
Ανάλυση ηλιακής και σεληνιακής επιστροφής καθώς και της επιστροφής των άλλων πλανητών.
Σημασία και λειτουργικότητα των μεσοδιαστημάτων κατά Ebertin.
Η βαρύτητα της σημασίας των ιδιομοιριών των πλανητών, και των υπαρχόντων σχηματισμών των πλανητών και σημείων του γενέθλιου χάρτη.
Η βαρύτητα των αναιρετικών μοιρών και η ερμηνεία τους ανά ζώδιο. Continue reading «Ελάτε να μάθουμε Αστρολογία»

Οι προσωπικοί μας πλανήτες

1489194_10151948759694212_1445439037_n

Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τους πλανήτες σε τρεις κατηγορίες, με σκοπό την διερεύνηση τους, για να καταλάβουμε την χρηστικότητα τους, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε εμείς, να διαχειριστούμε τις ενέργειες που εκφράζουν.

Χωρίζουμε λοιπόν, τους δέκα πλανήτες, σε εξωκρόνιους, που είναι ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας, και ο Ουρανός, σε κοινωνικούς που είναι ο Κρόνος και ο Δίας, και προσωπικούς, που είναι ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Αρης.

Οι εξωκρόνιοι πλανήτες έχουν αργή κίνηση μέσα στον χρόνο, και καθορίζουν γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν μεγάλες χρονικές περιόδους, έτσι επηρεάζουν γενιές ανθρώπων, και καθορίζουν γεγονότα που αφορούν ομάδες ανθρώπων.

Continue reading «Οι προσωπικοί μας πλανήτες»

Γενέθλιο ωροσκόπιο της Ελλάδος 3.2.1830 ώρα Αθηνών 12.00 μεσημέρι

ελληνικη σημαια

Η Ελλάδα στο γενέθλιο χάρτη της, έχει Ήλιο σε αδυναμία στις 14.09′ του Υδροχόου , σε αμοιβαία υποδοχή και ακριβή αντίθεση με τον επίσης αδύναμο Κρόνο στο Λέοντα.

Ήλιος στον 10ο οίκο, κυβερνήτης του 4ου οίκου.

Ήλιος=Αφροδίτη/Δίας

Η Ελλάδα μια χώρα ιδιαίτερη, ξεχωριστή, επαναστάτρια ελκυστική, εκκεντρική και αλλοπρόσαλλη για τους άλλους.

Μια χώρα που ζητάει ελευθερία και ανεξαρτησία, αλλά παράλληλα ζητάει συμμαχίες και ομαδικότητα.

Η Ελλάδα, ως κράτος Υδροχόος, μένει τις περισσότερες φορές στην θεωρεία, και μη μπορώντας να τα καταφέρει μόνη της, ζητάει ισχυρούς συμμάχους. Όμως δεν είναι διατεθειμένη να υποταχθεί στους περιορισμούς που της επιβάλουν οι κανόνες των άλλων, από τους οποίους εξαρτάται, έτσι όταν στριμωχθεί, δρα με τρόπο αντιδραστικό και σπασμωδικό.

Στην σημερινή μορφή της, δομημένη από εξωτερικές δυνάμεις εξουσίας, είναι ένα κράτος που, από συστάσεως είναι μόνιμα εξαρτημένη οικονομικά από σκληρούς δανειστές. Πάντα είχε ανάγκη οικονομικής βοήθειας, με τις ανάλογες υποχρεώσεις. Πάντα πάσχιζε να επιβάλει τους δικούς της κανόνες ανεπιτυχώς. Χωρίς να έχει τις κατάλληλες υποδομές, για να μπορέσει να απαιτήσει την εθνική κυριαρχία που της αρμόζει, πάντα υπέκυπτε στα εκάστοτε οικονομικά συμφέροντα.

Οι ηγέτες, που την κυβέρνησαν, όλα αυτά τα χρόνια, πολλοί, φιλόδοξοι, και μη συνεπείς στις υποσχέσεις τους. Δύσκολο πάντα να συνεργαστούν μεταξύ τους, ανατρέπουν εύκολα ο ένας τον άλλον. ‘Έτσι, είμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή, να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις με πλαστές ανεφάρμοστες υποσχέσεις, και απέναντι πάντα μια αυστηρή αντιπολίτευση που έχει τις λύσεις, αλλά ξεχνάει να τις εφαρμόσει όταν γίνεται κυβέρνηση.

Ωροσκόπος στις 2.16΄των Διδύμων.

Ωροσκόπος=Αφροδίτη/Κρόνος

Η Ελλάδα είναι η όμορφη αρχοντοπούλα με την μεγάλη προίκα, η κακομαθημένη, η ανεξάρτητη, η αγαπητή αλλά και μη προβλέψιμη, την οποία όλοι θέλουν να κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούν.

Η εικόνα της προς τα έξω, γεννάει συμπάθεια αλλά όχι εμπιστοσύνη, γιατί την θεωρούν ελαφριά και επιπόλαιη. Τελικά περιτριγυρισμένη από πολλούς μνηστήρες είναι ουσιαστικά μόνη.

Σελήνη στις 21.51′ των Διδύμων σε ακριβή όψη 150 μοιρών με το Ποσειδώνα.

Κάνει ένα ταυ τετράγωνο πάνω στους Δεσμούς της Σελήνης, που είναι στις 19.54′, στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων.

Η Σελήνη από τους Διδύμους τετραγωνίζει με προσεγγίζουσα όψη την Αφροδίτη στους Ιχθύς.

Η Σελήνη στον 1ο οίκο, κυβερνήτης του 3ου οίκου.

Σελήνη=Αφροδίτη/Β. Δεσμός

Ένας λαός αγαπητός, ευχάριστος, επικοινωνιακός, φιλικός, ευπροσάρμοστος, ευκολόπιστος, καλοπροαίρετος, εργατικός, πολυπράγμων, με μεγάλη ανθεκτικότητα σε όλους τους καιρούς και τις δύσκολες περιστάσεις.

Λαός συμπονετικός, φιλότιμος, εγκάρδιος, φιλόξενος.

Εύκολα πιστεύει στις υποσχέσεις που τις δίνουν, χωρίς να βλέπει τις πραγματικές προθέσεις των άλλων, και έτσι παρασύρεται σε επιπολαιότητες και περιπέτειες.

Εύκολα χάνεται σε οραματισμούς, όνειρα και υποσχέσεις που τελικά καταλήγουν σε ουτοπίες και ψέματα.

Ο Ελληνικός λαός εύκολα παρασύρεται από τα μεγάλα λόγια και τις ψεύτικες υποσχέσεις των ισχυρών.

Επιζητά και κάνει εύκολα φίλους και συμμάχους.

Ερμής σε αναιρετική μοίρα στις 29.07′ του Υδροχόου, σε στάση και έτοιμος να γίνει ανάδρομος.

Ερμής στον 10ο οίκο, κυβερνήτης του 1ου του 2ου και του 5ου.

Ερμής=Ποσειδώνας/Πλούτωνας

Ερμής=Αφροδίτη/Ουρανός

Η Ελληνική σκέψη ιδιαίτερη, ευφυής και αξιοσέβαστη.

Πολλές ιδέες και σχέδια, που μένουν στην θεωρεία και δεν καρποφορούν σε τούτο εδώ τον τόπο. Οι Έλληνες στο εξωτερικό όμως, πάντα σπουδαίοι και καινοτόμοι. Στο εμπόριο τολμηροί και πρωτοπόροι. Πολλοί οι αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες που έκαναν την Ελλάδα να ξεπερνάει το οικονομικά της προβλήματα γρήγορα σε σχέση με άλλους λαούς.

Οι Έλληνες του εξωτερικού, πάντα ονειρεύονται την πατρίδα και βοηθούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους οικονομικά.

Μεγάλοι συγγραφείς, έξυπνοι άνθρωποι, εφευρέτες, δημιουργοί, μεγάλοι επιστήμονες που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν στον τόπο τους, αλλά μεγαλουργούν στο εξωτερικό. Μεγάλοι καλλιτέχνες που δεν τους χωράει η μικρή Ελλάδα κάνουν καριέρες αξιοζήλευτες παγκοσμίως.

Αφροδίτη σε έξαρση στις 22.22′ των Ιχθύων στον 11ο οίκο. Αφροδίτη κυβερνήτης του 6ου και συγκυβερνήτης του 12ου. Η συμπόνοια, η προσφορά και η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Ελληνα. Πολύ εύκολα θα ανοίξει το σπίτι του για να φιλοξενήσει έναν ξένο, που θα τον κάνει και φίλο.

Η ελπίδα και η αισιοδοξία καθώς και η πίστη του Ελληνα τον κάνει διαφορετικό πολίτη αυτού του κόσμου. Το φιλότιμο είναι λέξη Ελληνική, όταν θέλει και αγαπάει κάτι, το υπηρετεί και το κάνει με μεράκι.

Οι Έλληνες αγαπούν την τέχνη και έχουν να επιδείξουν πολλά σε αυτόν το τομέα. Αγαπούν την ομαδική διασκέδαση και την καλή παρέα και ξέρουν να καλοπερνούν.

Αρης στις 15.07′ του Τοξότη, σε αποκλίνον τρίγωνο με τον Κρόνο. Αρης στον 7ο οίκο, κυβερνήτης του 12ου. Ο ΄Ελληνας είναι ετοιμοπόλεμος, όταν παρακινείται από μια ιδέα, προκειμένου να υπερασπίσει αυτά που θεωρεί ιερά και όσια. Είναι μπροστάρης σε ιδεολογικά θέματα, αλλά και σε θέματα αξιών. Έχει μαχητικό ενθουσιασμό όταν χρειαστεί.

Η Ελλάδα αναγκάζεται να συμμετέχει σε πολέμους συμμαχικά, για την προάσπιση των ομαδικών αποφάσεων. Έχει φανερούς αλλά και κρυφούς εχθρούς και είναι αναγκασμένη να αμύνεται όταν την προκαλέσουν.

Δίας πτωτικός, στις 6.50′ στον Αιγόκερο, σε ακριβές τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Κριό.

Δίας στον 8ο οίκο, κυβερνήτης του 7ου και 8ου.

Ο υπερβολικός δανεισμός ήταν πάντα το πρόβλημα.

Όταν οι φίλοι σύμμαχοι μας έδιναν τα δάνεια, προκειμένου να αναπτύξουμε την οικονομίας μας, τα χρήματα κατέληγαν σε λάθος τσέπες.

Οι ευεργέτες ήταν πάντα με προσωπεία, και εκμεταλλεύονταν την ανάγκη μας, με το αζημίωτο, διασφαλίζοντας τα δικά τους συμφέροντα.

Οι Έλληνες τα έπαιρναν σαν ευκαιρία της στιγμής από τους δανειστές, χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες του δανεισμού.

Τα οικονομικά του κράτους ήταν πάντα το σκοτεινό σημείο για τον Ελληνικό λαό, που ποτέ δεν ήξερε την αλήθεια ολόκληρη.

Κρόνος αδύναμος και ανάδρομος, στις 14.46′ του Λέοντα, σε αμοιβαία υποδοχή και αντίθεση, με τον επίσης αδύναμο Ήλιο.

Κρόνος στον 4ο οίκο, κυβερνήτης του 9ου.

Κρόνος=Αφροδίτη/Δίας

Ο Έλληνας έχει μια περίεργη σχέση με την έννοια της ευθύνης. Δεν του αρέσει να του επιβάλλουν ευθύνες, αλλά τις παίρνει αδιαμαρτύρητα όταν πρόκειται να προστατέψει την οικογένεια, τα παιδιά και την πατρίδα του.

Επαναστατεί σαν τον έφηβο όταν του φορτώνουν ευθύνες και τον αναγκάζουν να τις αποδεχθεί χωρίς την θέληση του.

Δεν εμπιστεύεται το κράτος και την εξουσία γιατί μπορεί εύκολα να διακρίνει την φαυλότητα και την υποκρισία του. Έχει υποστεί μεγάλες πιέσεις, άδικες και εξοντωτικές, από τις εκάστοτε εξουσίες, και έχει δει πολλές αδικίες ατιμώρητες.

Έτσι συχνά συμπεριφέρεται άναρχα, και χαρακτηρίζεται ως ανεύθυνος και αντιδραστικός.

Το κράτος εύκολα βάζει το χέρι στην τσέπη του Έλληνα με φόρους δυσβάστακτους, και ο Έλληνας ξεγλιστράει έχοντας την τσέπη του, εικονικά άδεια.

Ουρανός παντοδύναμος στην θέση του, στις 6.52′ του Υδροχόου.

Ουρανός στον 9ο οίκο σε ακριβές εξάγωνο με τον Πλούτωνα στο Κριό.

Ουρανός κυβερνήτης του 10ου.

Η καινοτομία είναι ο τομέας που μπορεί να σώσει αυτή την μικρή αλλά θαυματουργή χώρα, με τους ευφυείς ανθρώπους.

Οι εφευρέσεις στην τεχνολογία, στην Ιατρική και γενικά σε όλους τους τομείς, κάνει τον Ελληνα επιστήμονα, να ξεχωρίζει μέσα από τους πολλούς, δυστυχώς όμως, όχι στην χώρα του, αλλά στο εξωτερικό.

Σε όλες τις επιστημονικές έρευνες, θα βρείτε Έλληνες, διάσημους για το καινοτόμο έργο τους, που το έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα.

Ποσειδώνας στον Αιγόκερο, στις 21.09′ στον 9ο οίκο σε όψη χιαστή με την Σελήνη. Ποσειδώνας κυβερνήτης του 11ου.

Ποσειδώνας=Δίας/Ουρανός

Ποσειδώνας=Ερμής/Αρης

Η σημερινή Ελλάδα δημιουργήθηκε σε εποχή που οι αξίες είχαν να κάνουν με την υλική και διοικητική εξουσία.

Ο λαός αυτής της χώρας, έχοντας κληρονομημένο ένα δυνατό φιλοσοφικό υπόβαθρο, έχτισε τα ιδανικά του πάνω στην υλική δύναμη και στις εξουσίες, που πίστευε ότι θα μοιραζόταν μέσα από ομάδες και σχέσεις με τους δυνατούς. Δυστυχώς όμως, ο λαός πάντα γινόταν το θύμα των λάθος υπερεκτιμήσεων του.

Λάθος εκτιμήσεις, έχουν γίνει αιτία να χάνει τις ευκαιρίες που συχνά του δίνονται. Απελπισμένα σχέδια μένουν στα λόγια και στα χαρτιά. Νόμοι που ψηφίζονται αλλά δεν εφαρμόζονται. Υποσχέσεις που δεν τηρούνται, ίντριγκες, φασαρίες και συχνές διακοπές σχέσεων.

Πλούτωνας στις 6.52′ του Κριού σε ακριβές τετράγωνο με τον Δία του Αιγόκερο και ακριβές εξάγωνο με τον Ουρανό του Υδροχόου.

Ο Πλούτωνας στον 11ο οίκο, συγκυβερνήτης του 6ου.

Πλούτωνας=ASC/MC

Πλούτωνας=Σελήνη/Ποσειδώνας

Πλούτωνας=Ήλιος/Ωροσκόπος

Η Ελλάδα ως χώρα, την εποχή των δυνατών αναμετρήσεων μεταξύ των ισχυρών της γης, προσπάθησε να ενταχθεί με φίλους ομοϊδεάτες, αρνούμενος τον εαυτό της και τις δικές της δυνατότητες. Έτσι η μεγαλοφυΐα γίνεται σχιζοφρένεια, οι εμμονές γίνονται αυτοκαταστροφή, και η εγωιστική υπερηφάνεια γίνεται ετσιθελισμός.

Ο λαός εύθικτος, εριστικός και απογοητευμένος, γιατί διακρίνει την ματαιότητα των επιδιώξεων του.

Η Ελλάδα έχει κάνει πολλές ριζικές αλλαγές πορείας, έχει υποστεί σοκ και δέος από πολλές και αιφνιδιαστικές αλλαγές, και έχει μεγάλους αγώνες και πάλη εναντίον των εκάστοτε εξουσιών.

Βόρειος Δεσμός της Σελήνης στις 19.54′ της Παρθένου ανάδρομος, στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, στον 5ο οίκο.

Β. Δεσμός= Σελήνη/Αρης

Ο σκοπός είναι, η Ελλάδα ως κράτος, να αφήσει την ιδεολογική σπατάλη και να προχωρήσει στην ρουτινιασμένη πράξη, μέσα από μόχθο και εργατικότητα. Να πάψει να ελπίζει στην συλλογική προσπάθεια και να προσπαθήσει μόνη της, στηριγμένη στις δικές της δημιουργικές ικανότητες να προχωρήσει μπροστά.
Μεσουράνημα στις 10.38′ του Υδροχόου.

Μεσουράνημα=Ερμής/Ποσειδώνας

Μεσουράνημα=¨Ήλιος/Ουρανός

Μεσουράνημα= Αρης/Πλούτωνας

Σκοπός και πορεία ύπαρξης του έθνους είναι μια επαναστατική αλλαγή, για ένα καλύτερο κόσμο με περισσότερες ιδεολογικές αξίες.

Για να γίνουν όμως οι αλλαγές, χρειάζεται οραματισμός, καινοτόμες ιδέες και σκληροί αγώνες, ακόμα και πόλεμος αν χρειαστεί με τα ισχυρά συμφέροντα.

Ευαίσθητα Μεσοδιαστήματα

Μεσοδιάστημα Ωροσκόπος/Μεσουράνημα στις 6.27 του Κριού

Μεσοδιάστημα Ήλιου/Κρόνου στις 14.28′ του Σκορπιού

Μεσοδιάστημα Σελήνης/Ποσειδώνα στις 6.30′ του Κριού

Μεσοδιάστημα Αρη/Κρόνου στις 14.57′ του Ζυγού

Μεσοδιάστημα Δία/Πλούτωνα στις 21.51′ του Υδροχόου

Επαναλαμβανόμενες μοίρες ή 6η, 14η, 21-22α

Στο συγκεκριμένο γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας, υπάρχουν τρεις επαναλαμβανόμενες μοίρες, οι οποίες όταν συχνά ενεργοποιούνται από προόδους, διελεύσεις, εκλείψεις, κλπ. δίνουν δυνατά γεγονότα.

Αυτός είναι ο λόγος κατά την άποψή μου, που η Ελλάδα κάνει τόσο συχνά αναδιοργάνωση των πάντων, και ποτέ δεν ησυχάζει.

Αυτό το διάστημα έχουμε ενεργοποιημένη την 22α της Παρθένου με την σύνοδο Δία-Β. Δεσμού και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και καταστάσεις. Επίσης η προοδευτική Σελήνη είναι στις 6 του Κριού και είναι πολύ σημαντικό να μην μείνουμε στα όνειρα και τα λόγια αλλά να επωφεληθούμε, πρωταγωνιστώντας δυναμικά στις διεθνείς εξελίξεις.

Θα αναπτύξω το προοδευτικό της Ελλάδος σε άλλο άρθρο.

Ευχαριστώ πολύ.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

(Πρώτη δημοσίευση στο Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος  international Group)

Αλέκα Δουζίνα – ΣτυλιανούΕλλάς

SECONDARY – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΑΣ/ΕΤΟΥΣ

11069871_915587461819452_2470002164718993616_n

Το σύστημα των δευτερευουσών προόδων βασίζεται στην θεωρεία των αναλογιών και της χρονικής εξέλιξης των γεγονότων.  Ιδιαίτερα το σύστημα μέρα-έτος έχει την ερμηνεία ότι, μια μέρα της ζωής μας ισοδυναμεί ερμηνευτικά με ένα έτος ζωής. Μία μέθοδος, ευρέως αποδεκτή, ως η πιο σίγουρη για την ερμηνεία πιθανών γεγονότων.

Εξετάζοντας αναλυτικά τις διαδοχικές αλλαγές, στην πορεία των πλανητικών θέσεων και των νέων σχέσεων των πλανητών μεταξύ τους, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις αλλαγές στην ζωή μας.

Έτσι αναλύοντας τα δεδομένα των κινήσεων των πλανητών τους τρεις -τέσσερις ημερολογιακούς μήνες, αφού το προσδόκιμο της ζωής δεν υπερβαίνει τα 100 χρόνια, έχουμε το πλάνο της ζωής μας.

Τα δεδομένα της κίνησης των πλανητών τα βρίσκουμε σε μία αστρολογική εφημερίδα όταν δουλεύουμε χειρόγραφα, ή με την βοήθεια ενός υπολογιστή, εφόσον έχουμε κάποιο αστρολογικό πρόγραμμα.  Με τον χειρόγραφο τρόπο, αναζητώντας τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες χρονικά, αναλύουμε τις τιμές που μας δίδονται στην εφημερίδα, ανάγοντας τα δεδομένα, στον χρόνο που επιθυμούμε, με την βοήθεια μαθηματικών πράξεων.  Έτσι μπορούμε να έχουμε δεδομένα, σε σχέση με την ακριβή θέση των πλανητών, για μια οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Continue reading «SECONDARY – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΑΣ/ΕΤΟΥΣ»