Οι Δεσμοί της Σελήνης στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω 2018-2020

ΔΕΣΜΟΙ ΣΕΛΗΝΗΣ

Οι Δεσμοί της Σελήνης θα βρίσκονται στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω από τις 16.11.2018 μέχρι τις 4.6.2020, και θα μιλήσουν με τον δικό τους τρόπο για τα γεγονότα που θα δημιουργηθούν αυτό το διάστημα.

Ας δούμε όμως από την αστρολογική σκοπιά τι λένε τα άστρα για αυτό.

Οι Δεσμοί της Σελήνης είναι σημεία που προκύπτουν από την κίνηση της Σελήνης γύρο από την Γη και την κίνηση της Γης γύρο από τον Ήλιο. Μέσα στο γεωμετρικό σχηματισμό που κάνουν οι δύο ταυτόχρονες κινήσεις των δύο πλανητών της Γης και της Σελήνης, προκύπτει ένα σημείο, όπου τέμνονται οι τροχιές των δύο ουράνιων σωμάτων μεταξύ τους και έτσι προκύπτουν οι λεγόμενοι Δεσμοί της Σελήνης, που δεν είναι παρά τα σημεία όπου η τροχιά της Σελήνης τέμνει την τροχιά της Γης.

Οι Δεσμοί της Σελήνης κινούνται αντίστροφα από τους άλλους πλανήτες μέσα στον νοητό ζωδιακό κύκλο και κάνουν μια πλήρη περιφορά 360 μοιρών του τροπικού ζωδιακού, περίπου κάθε 18-19 χρόνια. Στην πορεία τους στον ζωδιακό αλλάζουν ζώδιο περίπου κάθε ενάμισι χρόνο και εφόσον κατέχουν μια θέση αντίθεσης μεταξύ τους, ενεργοποιούν ένα άξονα ανά δύο ζώδια, που είναι το ένα απέναντι από το άλλο.

Έτσι τώρα θα έχουμε την είσοδο των Δεσμών στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω.

Οι Δεσμοί της Σελήνης έχουν την έννοια των καρμικών δεσμών στις συναναστροφές μας με τους άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι οι προσωπικές ή συγγενικές μας σχέσεις, είτε οι σχέσεις που δημιουργούμε μέσα από συμμαχίες, δεσμούς και συναντήσεις, οι οποίες καθορίζουν μια πορεία για ένα κοινό σκοπό ή απλά για μια συνύπαρξη.

Στον Βόρειο Δεσμό δίνουμε την σημασία των επιθυμιών μας, καθώς επίσης και την επιδίωξη της συνειδητοποίησης για τον προορισμό που η ψυχή μας θέλει να πάει, δηλαδή στο άγνωστο και το καινούργιο, καθώς και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που θα συναντήσει σε αυτή την πορεία.

Στον Νότιο Δεσμό δίνουμε την σημασία του παρελθόντος μας, με τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από αυτό, καθώς και τα ταλέντα μας. Τις περισσότερες φορές είναι αυτά που μας κρατάνε στις γνωστές θέσεις που είμαστε βολεμένοι, αφού αυτές τις θέσεις τις γνωρίζουμε καλά και αποκομίζουμε οφέλη με ευκολία, και φυσικά γιαυτό τις υπερασπιζόμαστε και θέλουμε να τις συντηρούμε.

Στις 16 Νοεμβρίου 2018 ο Βόρειος Δεσμός θα αφήσει το ζώδιο του Λέοντα και θα περάσει στο ζώδιο του Καρκίνου ενώ ο Νότιος Δεσμό θα αφήσει το ζώδιο του Υδροχόου και θα περάσει στο ζώδιο του Αιγόκερω.

Ας δούμε όμως και τις λέξεις κλειδιά των ζωδίων που θα περάσουν οι Δεσμοί της Σελήνης στην συνεχή πορεία τους, για να καταλάβουμε την έννοια του άξονα που θα εκπροσωπούν.

Ο Βόρειος Δεσμός θα περάσει στο ζώδιο του Καρκίνου και Καρκίνος σημαίνει: Οικογένεια – Μικρή κοινωνία το Χωριό, ο Δήμος, ο Νομός, το Νησί, η Πατρίδα – Πατρική περιουσία – Το υπέδαφος ενός κράτους – Οι ρίζες του ανθρώπου – Οι μνήμες και η ιστορία τους.

Ο Νότιος Δεσμός θα περάσει στο ζώδιο του Αιγόκερω και Αιγόκερος σημαίνει: – Εξουσία μικρή και μεγάλη – Κοινωνία με τις Αρχές και τους Νόμους – Συντηρητικότητα – Κοινωνικές παραδόσεις – Καριέρα – Κοινωνική καταξίωση – Διατήρηση των κεκτημένων.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άξονας των Δεσμών στον Καρκίνο-Αιγόκερω μπορεί να μας δώσει μία ατμόσφαιρα πατριωτική που τα αιτήματά της θα είναι η επαναφορά της αξίας της οικογένειας και κατ’ επέκταση της πατρίδας, απέναντι στις υπάρχουσες καθεστηκυίες τάξεις και εξουσίες, οι οποίες εν ονόματι του νόμου και της τάξης καταπιέζουν τις μικρές κοινωνίες, που στην μικρότερη μορφή είναι η ίδια η οικογένεια και το νοικοκυριό του καθενός μας, ενώ σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι η ίδια η πατρίδα.

Το δύσκολο της προσπάθειας λοιπόν είναι το πέρασμα από τα θέματα του Αιγόκερω στα θέματα του Καρκίνου. Δηλαδή θα πρέπει να ξεπεραστεί η εξουσιαστική θέση του Αιγόκερω και να βιωθούν τα αιτήματα του πατριωτικού Καρκίνου.

Για να συνδέσουμε τα προηγούμενα γεγονότα με τα επόμενα θα πρέπει να αναλογισθούμε τα θέματα που προέκυψαν από το προηγούμενο διάστημα, που οι Δεσμοί ήταν στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου.

Μερικά από τα θέματα που διαδραματίσθηκαν τον προηγούμενο χρονικό διάστημα λοιπόν, ήταν και η φυγή από την χώρα μας των νέων κυρίως ανθρώπων, που η επιθυμία τους για μια καλύτερη ζωή, δημιούργησε μια μαζική φυγή των παιδιών της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα επεβλήθη η εισροή στην χώρα μας άλλων δύστυχων λαών, χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι εμείς ως λαός για αυτό.

Έτσι προέκυψε και η ανάγκη της δημιουργίας διάφορων ομάδων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα του Ελληνικού λαού από την μια και των ξένων μεταναστών και προσφύγων από την άλλη.

Παράλληλα ο άξονας των Δεσμών της Σελήνης στον Λέοντα – Υδροχόο το προηγούμενο διάστημα, δημιούργησε σε πολλές χώρες, κυβερνήσεις οι οποίες με την υπόσχεση στον λαό τους την διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της οικονομικής ανάπτυξης, πήραν την εξουσία για να προφυλάξουν την δημοκρατία, αλλά τελικά απεδείχθη ότι σχεδόν όλες υπακούν την καθεστηκυία τάξη και τα μεγάλα συμφέροντα. Με το επιχείρημα την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών κυβερνήσεις αυτήν την στιγμή, κατέχουν θέσεις εξουσίας ενώ η ανάπτυξη και η ευημερία δεν έγινε πράξη αλλά έμεινε στα σχέδια και τις υποσχέσεις.

Ας δούμε όμως αυτό το χρονικό διάστημα που οι Δεσμοί της Σελήνης θα βρίσκονται στον άξονα του Καρκίνου – Αιγόκερω τι εμπλοκές θα έχουν με τους υπόλοιπους εξωκρόνιους πλανήτες, και τι πιθανά γεγονότα, μπορεί να δώσουν μέσα από αυτήν την φορτισμένη δυναμική.

– – – – – – – – –

Το τέλος του 2018 θα υπάρχει εκνευρισμός και αναστάτωση σε ομάδες πολιτικές σε συλλογικό επίπεδο ή οικογενειακές σε προσωπικό επίπεδο, στα πλαίσια μιας αναδιάταξης των δυνάμεων που θα αντιπαλέψουν το κατεστημένο, προκειμένου να προκύψουν νέες ισορροπίες στις σχέσει και στις κοινωνικές δομές. (ο Ουρανός εν δράσει).

Εν τω μεταξύ θα υπάρχει αλληλοβοήθεια και υποστήριξη μεταξύ των ατόμων των ομάδων αυτών (η παρουσία του Χείρωνα).

Οι αστρολογικοί παράγοντες που μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες προκύπτουν από τις όψεις των Πλανητών με τους Δεσμούς της Σελήνης ως εξής:

3.12.2018 Ο Ουρανός στην 29.06΄μοίρα του Κριού σε ταυ τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω.

23.12.2018 Ο Χείρωνας στην 27.59΄μοίρα των Ιχθύων τρίγωνο με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

– – – – – – – – –

Το 2019 θα είναι μια δύσκολη χρονιά με πολλές αντιπαραθέσεις και μαζικές προεκλογικές εκστρατείες. Πολύ πιθανή η δημιουργία μυστικών υπηρεσιών και οργανισμών, που θα προσφέρουν προστασία με το αζημίωτο, ενώ θα δούμε και σκληρά γεγονότα που θα αφορούν την κοινή μοίρα ομάδων ανθρώπων (ενεργοποιημένος Πλούτωνας).

Θα υπάρχει κάποια ελπίδα για βοήθεια από τους άλλους, αλλά πολύ πιθανόν να έλθει με πολύ σκληρούς όρους (Παρουσία του Ποσειδώνα).

Ο Κρόνος θα κάνει τις σχέσεις δύσκολες και παγερές. Θα νοιώσουμε μοναξιά ζητώντας βοήθεια και προστασία από τους δυνατούς φίλους και συμμάχους μας, που δεν θα τις έχουμε.

Ενώ πολύ πιθανόν να υπάρξουν υποχρεωτικοί αποχωρισμοί από ομάδες με κοινά συμφέροντα και διάλυση ομάδων πολιτικών, συλλογικών ή ατομικών (Η αντίθεση του Κρόνου γίνεται τρεις φορές).

Αυτά τα υποθέτουμε ως πιθανότητες από τους παρακάτω αστρολογικούς συνδυασμούς:

28.3.2019 Ο Πλούτωνας στην 22.58΄μοίρα του Αιγόκερω σε αντίθεση με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

20.5.2019 Ο Κρόνος στην 20.11΄μοίρα του Αιγόκερω σε αντίθεση με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

17.6.2019 Ο Ποσειδώνας στην 18.43΄μοίρα των Ιχθύων σε τρίγωνο με τον Β. Δεσμό  του Καρκίνου.

23.6.2019 Ο Κρόνος στην 18.21΄μοίρα του Αιγόκερω σε αντίθεση με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

15.9.2019 Ο Κρόνος στην 13.54΄μοίρα του Αιγόκερω σε αντίθεση με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

                                                                            – – – – – – – – –

Το 2020 θα δημιουργηθούν ομάδες που θα στοχεύουν στα δικά τους συμφέροντα (όψη του Δία) ενώ συγχρόνως θα δημιουργηθούν μειονότητες, που θα αντιπαλεύουν με τα δικά τους μέσα, τα δικά τους αιτήματα (παρουσία του Χείρωνα).

Νέες απρόβλεπτες και καινοτόμες ομάδες θα σχηματισθούν σε συνασπισμούς και συνεταιρισμούς με κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα (Ο Ουρανός αρχίσει τις αλλαγές που υπόσχεται το τελευταίο διάστημα).

Οι όψεις των Δεσμών που θα προκύψουν οι παραπάνω δυναμικές είναι οι εξής:

6.1.2020 Ο Δίας στην 7.56΄μοίρα του Αιγόκερω σε αντίθεση με τον Β. Δεσμό στον Καρκίνο.

11.3.2020 Ο Χείρωνας από την 4.31΄ μοίρα του Κριού ταυ τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω.

15.3.2020 Ο Ουρανός στην 4.18΄ μοίρα του Ταύρου σε εξάγωνο με τον Β. Δεσμό του Καρκίνου.

                                                                 – – – – – – – – – –

Ας κάνουμε όμως μια μικρή αναδρομή των ανάλογων γεγονότων στις προηγούμενες χρονολογίες που οι Δεσμοί της Σελήνης βρισκόντουσαν στον άξονα Καρκίνου – Αιγόκερω, δηλαδή στις πιο κάτω ημερομηνίες:

Από 3.6.1944 μέχρι τις 22.12.1945 – Δεκεμβριανά (Οι μάχες του Δεκέμβρη 1944).

Από 14.1.1963 μέχρι τις 2.8.1964 – Ανένδοτος Αγώνας και σχηματισμός της Ένωσης Κέντρου.

Από 25.8.1981 μέχρι τις 14.3.1983 – ΠΑΣΟΚ (Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες).

Από 5.4.2000 μέχρι τις 24.10.2001 – Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας (17 Νοέμβρη στην Ελλάδα – Δίδυμοι Πύργοι στην Αμερική).

Από 16.11.2018 μέχρι τις 4.6.2020 – Περιμένουμε αντίστοιχα γεγονότα με πατριωτικό χαρακτήρα.

– – – – – – – – – – –

Η αστρολογία προδιαθέτει και δεν καθορίζει τα γενόμενα, τα οποία καθορίζουν άλλοι και η αστρολογία τα επιβεβαιώνει μέσα από τα μαγευτικά σύμβολα της.

Μακάρι οι λαοί να βρουν το δίκαιο τους και να πάψουν να ταλαιπωρούνται αέναα, από μια χούφτα συμφέροντα.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

19.10.2018

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s