Πρόβλεψη με την μέθοδο των Μεσοδιαστημάτων

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος.. Ο κύκλος των 90 μοιρών περιέχει μόνο τους 4 πλανήτες, την σχέση μεταξύ τους και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν.

                                                  ——————————————————

Για να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι διάφοροι μέθοδοι πρόβλεψης της αστρολογίας θα πρέπει να αφήσουμε το νου μας να λειτουργήσει με την φαντασία που χρειάζεται η μαθηματική σκέψη. H αστρολογία βασίζεται επάνω στα μαθηματικά χωρίς απαραίτητα να είμαστε μαθηματικοί.

Η αστρολογική πρόβλεψη σε αντίθεση με άλλα συστήματα, που βασίζονται στην διαίσθηση, βασίζεται επάνω σε αστρολογικούς κανόνες και θεωρίες που προκύπτουν από μαθηματικούς υπολογισμούς.

Η διαίσθηση που ο καθένας έχει σε κάποιο βαθμό βοηθάει ένα αστρολόγο στην αξιολόγηση των παραγόντων που θα εξετάσει, έτσι ώστε να δώσει κάποιες προτεραιότητες αξιολόγησης μέσα στους συλλογισμούς που καλείται να κάνει, επάνω πάντα στα δεδομένα που του δίνουν οι έννοιες των δεδομένων θέσεων των πλανητών, που έχει στην διάθεσή του κάθε φόρα, ανάλογα φυσικά με το τι ψάχνει την κάθε φορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ

Υπάρχουν πολλά συστήματα πρόβλεψης και ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και η μέθοδος των Μεσοδιαστημάτων την οποία χρησιμοποιεί η σχολή της Κοσμοβιολογίας που ίδρυσε ο Reinhold Ebertin, ο οποίος μας άφησε το κλασικό βιβλίο του ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ που υπάρχει μεταφρασμένο και στα Ελληνικά, απο τον Ι. Παναγιωτόπουλο και τον αείμνηστο Χρ. Παϊζη και αναφέρει λέξεις κλειδιά για τις έννοιες όλων των πλανητών ανά δύο, αλλά και την διαφοροποίηση που γίνεται εννοιολογικά απο την ανάμιξη ενός τρίτου στoν άξονα των δύο πρώτων.

μίξη εννοιών

      Παράδειγμα με τις έννοιες δύο πλανητών

                                         ——————————————————-

Για να καταλάβουμε την λειτουργία τους, θα πρέπει βέβαια πρώτα να ξέρουμε καλά τι πρεσβεύει ο κάθε πλανήτης, δηλαδή ποιες έννοιες αντιπροσωπεύει.

Ενα Μεσοδιάστημα προκύπτει από το μέσον της απόστασης δύο πλανητών και η ερμηνευτική σημασία του είναι ένα μείγμα των εννοιών των δύο πλανητών που σχηματίζουν το Μεσοδιάστημα.

Ελλας μεσοδιαστήματα 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Τα δένδρα που προκύπτουν απο τα μεσοδιαστήματα μόνο των 4 πλανητών.

                                                  —————————————————————

Στην έννοια που προκύπτει από την μείξη των εννοιών των δύο πλανητών, μπορεί να μπει ένα τρίτος πλανήτης και να διαφοροποιήσει αυτή την έννοια, όπως ακριβώς όταν βρίσκονται δύο φίλοι και λένε τα δικά τους και μπαίνει ένας τρίτος στην συζήτησή οπότε αλλάζει η δομή από την αλληλεπίδραση που προκύπτει από τους πρώτους δύο.

Το ίδιο γίνεται και με την παρουσία ενός τέταρτου ή πέμπτου πλανήτη ή σημείου και ούτω καθ εξής.

ΕΊΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα Μεσοδιαστήματα μπορεί να άμεσα ή έμμεσα.

Το άμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που ένας πλανήτης κάθεται ακριβώς στην μέση της απόστασης των δύο άλλων πλανητών.

Αμεσο μεσοδιάστημα πλανητών γενεθλίου Ελλάς

  Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιάστημα δύο πλανητών

                                                           ——————————————

Το έμμεσο Μεσοδιάστημα είναι αυτό που προκύπτει από την σχέση των όψεων του τρίτου πλανήτη επάνω στο κέντρο του άξονα των δύο πλανητών, που μπορεί να είναι σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο, ημιτετράγωνο, ή όψη 22.30΄μοιρών, δηλαδή οι υποδιαιρέσεις του κύκλου των 360 μοιρών δια του 2, του 4, ή του 8, ή και του 16

Εμμεσο μεσοδιάστημα γενεθλιου Ελλάς

 Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα 4 πλανητών.

                                      ——————————————————-

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ 90 ΜΟΙΡΩΝ

Ξέρουμε ότι ο αστρολογικός ζωδιακός κύκλος των 360 μοιρών χωρίζεται δια του 3 και μας δίνει τις ποιότητες των ζωδίων δηλαδή παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά. Αλλά χωρίζεται και δια του 4 και μας δίνει τις ιδιότητες των στοιχείων των ζωδίων, που είναι η φωτιά, η γη, ο αέρας και το νερό. Έτσι ο συνδυασμός του 3 Χ 4 = 12 ζώδια, με διαφορετικές ποιότητες και στοιχεία το καθένα.

Στη μέθοδο των μεσοδιαστημάτων χρησιμοποιούμε των κύκλο των 90 μοιρών σαν υποπολλαπλάσιο των 360 μοιρών που σημαίνει 360 : 90=4. Δηλαδή όσα και τα στοιχεία φωτιά, γη, αέρας και νερό.

Μένοντας ο κύκλος των 90 μοιρών χωρίς την κατηγοριοποίηση των στοιχείων μένουν οι υποδιαιρέσεις των τριών ποιοτήτων, οπότε μας μένει η υποδιαίρεση του κύκλου των 90 : 3=30 μοιρών, όπου το 3 σημαίνει τις τρεις ποιότητες, παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά.

Ελλας χαρτης 90 μοιρων 4 πλανητών

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Με επιλογή 4 μόνο πλανητών.

                                                ————————————————————

Έτσι σε αυτόν τον κύκλο των 90 μοιρών οι πρώτες 30 μοίρες αντιπροσωπεύουν τα παρορμητικά, οι δεύτερες 30 μοίρες τα σταθερά και οι τρίτες 30 μοίρες τα μεταβλητά. Δηλαδή παρακάμπτουμε στην ερμηνεία μας τα 4 στοιχεία και αξιολογούμε τις 3 ποιότητες.

Με αυτό τον τρόπο παρακάμπτουμε την σχέση των πλανητών μεταξύ τους , ως προς τα στοιχεία που παράγουν τις θετικές όψεις και κρατάμε τις σχέσεις των πλανητών ως προς τις ποιότητες που μας δίνουν τις σκληρές ή δύσκολες όψεις.

Αυτό γιατί ερμηνευτικά μια σκληρή – δύσκολη όψη φέρνει πιο σίγουρο αποτέλεσμα από μια αδύναμη – θετική, την οποία συνήθως απολαμβάνουμε αλλά δεν αξιοποιούμε, όσο αξιοποιούμε τις δύσκολες, που μας κινητοποιούν και μας αναγκάζουν να είμαστε πιο δημιουργικοί και πιο παραγωγικοί.

Αξονες μεσοδιαστημάτα γενεθλιου Ελλάς

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Οι πλανήτες σε διάταξη στην μπάρα των 360, 180, 90, 45, 30, 22.30′ μοιρών.

                                                      ————————————————–

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Για να κάνουμε μία πρόβλεψη χρειαζόμαστε πάντα ένα χάρτη επάνω στον οποίο θα δουλέψουμε. Ο χάρτης αυτός μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο, ένα κράτος ή μία κατάσταση (ένα γάμο, την έναρξη ενός μαγαζιού κλπ.) που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αφού η αστρολογία δουλεύει με αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή τις συντεταγμένες ενός τόπου και τον χρόνο του συγκεκριμένου τόπου, σε σχέσει πάντα με το Γκρίνουϊτς, το οποίο θεωρείται η αφετηρία για τις μετρήσεις του τόπου ή του χρόνου παγκοσμίως.

Ελλας τρανζιτ 12.5.218

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μέσα ο χάρτης του γενεθλίου της Ελλάδος και έξω οι διελεύσεις των πλανητών 12.5.2018

                                              ———————————————————–

Ο χάρτης αυτός θα έχει μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών, τα 12 ζώδια που αποτελούν τον ζωδιακό κύκλο, με τους πλανήτες και τα σημεία του σε συγκεκριμένες θέσεις.

Δηλαδή ο κάθε πλανήτης θα είναι σε συγκεκριμένη ζωδιακή θέση σε κάποιο νούμερο απο το 1-360 που θα είναι η ζωδιακή θέση του μέσα στον κύκλο των 360 μοιρών.

Ας πάρουμε λοιπόν ένα γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε τις προβλέψεις μας, για το τι θα βιώσει το συγκεκριμένο άτομο σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ζωής του.

Ξέρουμε ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο του ατόμου, με όποια μέθοδο χρησιμοποιούμε, θα μας δείξει την διαμορφωμένη προσωπικότητα του προσώπου που εξετάζουμε.

Άρα έχουμε να εξετάσουμε δύο χάρτες απο μόνους τους αλλά και σε συνδυασμό των δύο για να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκεται το άτομο ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι το προοδευτικό ωροσκόπιο μεταβάλλεται συνεχώς όπως και η οπτική του ατόμου που έχει για τις καταστάσεις της ζωής του.

Όμως υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι οι πλανητικές θέσεις των πλανητών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή κινούνται με τον δικό του ρυθμό ο καθένας. Αυτές είναι οι γνωστές διελεύσεις των πλανητών ή τα transit όπως ονομάζονται διεθνώς.

Άρα για να κάνουμε μια προβλεψη χρειαζόμαστε τρεις χάρτες, ένα χάρτη με το γενέθλιο ωροσκόπιο, ένα προοδευτικό ωροσκόπιο για την ώρα που το εξετάζουμε και ένα transit ή μια διέλευση του συγκεκριμένου χρόνου, που θέλουμε να δούμε την δυναμική του και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

Φυσικά αφού έχουμε τρεις χάρτες με συγκεκριμένες θέσεις πλανητών, έχουμε και συγκεκριμένα μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων, στον κάθε ένα απο τους τρεις αυτούς χάρτες που δουλεύουμε.

Άρα στον γενέθλιο έχουμε σταθερά μεσοδιαστήματα μεταξύ των πλανητών και των σημείων αφού ο χάρτης είναι σταθερός και μόνιμος, ως προς τις πλανητικές θέσεις και τα σημεία του.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα σε διάταξη ανα μεσοδιάστημα και ανά ζωδιακή θέση.

                                               ——————————————————–

Ο προοδευτικός όμως δεν είναι σταθερός ως προς τις πλανητικές θέσεις αφού μεταβάλλεται διαρκώς. Μόνο αν τον απομονώσουμε για κάποιο χρόνο και τόπο μπορούμε να τον εξετάσουμε ως προς τα μεταβαλλόμενα μεσοδιαστήματα του.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τις διελεύσεις των πλανητών, αφού αυτά τα μεσοδιαστήματα συνεχώς μεταβάλλονται.

Οι μεταβολές των πλανητικών θέσεων όμως εξαρτώνται απο τον χρόνο της κίνησης του κάθε πλανήτη αφού ξέρουμε ότι ο κάθε πλανήτης χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρόνο για να κάνει τον γύρο των 360 μοιρών.

Έτσι έχουμε την Σελήνη που κινείται πολύ γρήγορα, και του υπόλοιπους που ανάλογα με το χρόνο της κίνησης τους, τους κατηγοριοποιούμε σε γρήγορους και αργούς.

Φυσικό είναι λοιπόν και τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν απο τους transit ή προοδευτικούς αργούς πλανήτες να δίνουν αντίστοιχα την επιρροή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα τα μεσοδιαστήματα των γρήγορων πλανητών μεταβάλλονται γρηγορότερα και έχουν πιο δευτερεύουσα ερμηνευτική σημασία.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρα τα μεσοδιαστήματα του γενεθλίου είναι σταθερά ανεξάρτητα απο το αν είναι μεσοδιάστημα ενός αργού με ένα γρήγορο ή σε όποια άλλη διάταξη βρεθούν.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των προοδευτικών πλανητών και σημείων που προκύπτουν απο την αργή κίνηση τους έχουν ένα χαρακτήρα μεταβλητό, αλλά σχετικά αργό αφού μένουν σε κάποια θέση για αρκετό χρονικό διάστημα.

Εδώ να πούμε ότι τα πιο γνωστά προοδευτικά συστήματα που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι το secondary (οι θέσεις των πλανητών κάθε ημέρα απο την γέννηση ενός ατόμου περιγράφουν ένα έτος ζωής) και το solar arc (όλοι οι πλανήτες ακολουθούν την πορεία του Ήλιου, μια μοίρα σχεδόν για κάθε έτος ζωής).

Το secondary προοδευτικό θεωρείτε πιο αξιόπιστο, αφού μας δίνει περισσότερες πληροφορίες λόγω και της κίνησης των ανάδρομων πλανητών, έχει αργή εξέλιξη και μόνο η κίνηση της Σελήνης δίνει πολλές αλλαγές, αφού οι γρήγοροι πλανήτες θα τρέξουν περίπου μια μοίρα τον χρόνο και οι αργοί μένουν σχεδόν ακούνητοι μέσα στον διάστημα ενός χρόνου.

Το solar arc είναι πιο εργονομικό αφού οι πλανήτες κινούνται όλοι εμπρός σχεδόν μια μοίρα κάθε χρόνο και μπορούμε έχοντας ένα γενέθλιο στα χέρια μας να εξετάσουμε την ζωή ενός ατόμου σε πιο σύντομο χρόνο με αρκετή σιγουριά.

Οι γερμανικές σχολές χρησιμοποιούν το solar arc και φυσικά τα μεσοδιαστήματα που προκύπτουν που είναι ίδια με το γενέθλιο, αφού όλοι οι πλανήτες έχουν τον ίδιο βηματισμό με τον Ήλιο, άρα και την σταθερή απόσταση του Ήλιο με κάθε πλανήτη ή σημείο του γενεθλίου.

Τα τρέχοντα μεσοδιαστήματα των transit γρήγορων πλανητών, δεν έχει και πολύ νόημα να τα παρακολουθούμε, αφού συνήθως οι γρήγοροι δίνουν πληροφορία μέρας, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν αδιάφορη ερμηνευτικά.

Τα μεσοδιαστήματα όμως των transit αργών πλανητών, έχουν μεγάλη ερμηνευτική αξία, διότι μας περιγράφουν την δυναμική των πλανητών, που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη γη, και συνήθως σκιαγραφούν σημαντικά γεγονότα σε ωροσκόπια χωρών, ωροσκόπια ηγετών.

Φυσικά και στα προσωπικά ωροσκόπια ατόμων, εφόσον έχουν επαφή με τους προσωπικούς τους πλανήτες ή σημεία του ωροσκοπίου τους, αλλά ακόμα και με τα προσωπικά τους γενέθλια ή προοδευτικά μεσοδιαστήματα των ανάλογων χαρτών τους.

Επειδή στην αστρολογία όλα είναι εν δυνάμει και όχι σίγουρα εκδηλωμένα ή και συνειδητοποιημένα πολλές φορές, για να μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα κάποια γεγονότα, θα πρέπει να έχουμε επαναλαμβανόμενες πληροφορίες που να μας σκιαγραφούν την κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζεται ο αστρολόγος να γνωρίζει πολλά συστήματα και τεχνικές, αφού όταν είναι να δώσει μια σοβαρή πληροφορία με κάποια βεβαιότητα για κάποιο θέμα, να έχει εξετάσει εξονυχιστικά ένα χάρτη.

Τα μεσοδιαστήματα απο την δική μου εμπειρία πάντα επιβεβαιώνουν καταστάσεις που φαίνονται με τα υπόλοιπα συστήματα και αυτό βέβαια είναι φυσικό, αφού οι μαθηματικοί συσχετισμοί είναι οι αιτία της σύμπτωσης των απόψεων των διαφόρων συστημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ας δούμε όμως πότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε γεγονότα απο τις ενεργοποιήσεις των μεσοδιαστημάτων. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα απο ένα διελαύνοντα πλανήτη ή ένα μετακινούμενο μεσοδιάστημα αλλά και απο άλλες σημαντικές διελεύσεις, όπως εκλήψεις, ηλιοστάσια, νέες σελήνες ή πανσελήνους.

Ελλας τρανζιτ 12,5,2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Μεσοδιαστήματα ανα ζωδιακή θέση και στα ενδιάμεσα ο Β παράγων, οι πλανητικές θέσεις των διελεύσεων της ημέρας 12.5.2018

                                                    ——————————————————-

Με την προσωπική μου εκτίμηση η σειρά της δύναμικής μιας ενεργοποίησης είναι η εξής:

1. Το σημαντικότερο όλων είναι η ενεργοποίηση των μεσοδιαστημάτων του γενεθλίου χάρτη, εφόσον υπάρχουν άμεσα μεσοδιαστήματα στον γενέθλιο χάρτη σε απλή διάταξη, δηλαδή ένας γενέθλιος πλανήτης κάθεται στο μεσοδιάστημα δύο άλλων πλανητών ή σημείων, με ανοχή μίας το πολύ δύο μοιρών.

Ελλας αμεσα - γενεθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Γενέθλια μεσοδιαστήματα με έμφαση στις συγκεκριμένες μοίρες του χάρτη

                                                      ——————————————————-

2. Ενεργοποίηση των ευθέων ή πλαγίων γενεθλίων μεσοδιαστημάτων απο τις διευλεύσεις των αργών πλανητών. Είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο ένας αργό πλανήτη, δηλαδή απο Πλούτωνα, Ποσειδώνα, Ουρανό, Χείρωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης. Δίνει γεγονότα σταθμούς στην ζωή του ατόμου.

Ελλας έμμεσα γενέθλια μεσοδιαστήματα

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Σημαντικά δένδρα, σφήνες και εξισώσεις του χάρτη ανα τριπλότητα (παρορμητικά, σταθερά, μεταβλητά)

                                                 ————————————————————–

3. Η ενεργοποίηση ενός γενεθλίου μεσοδιαστήματος απο Κρόνο και Δία δίνει το χρώμα για την ποιότητα της ζωής μας, δηλαδή δυσκολίες και εύνοιες σε κάποιους τομείς της ζωής μας.

4. Η ενεργοποίηση των προοδευτικών μεσοδιαστημάτων έχουν να κάνουν με γεγονότα περαστικά αλλά σημαντικά για εκείνη την εποχή που συμβαίνουν.

5. Τα προοδευτικά μεσοδιαστήματα όταν συναντάνε πλανήτη γενέθλιο ή σημείο, δίνουν πάντα σημαντικά γεγονότα.

Εφημεριδα Μάιος 2018

Γενέθλιος χάρτης της Ελλάδος. Η εφημερίδα με τις μετακινήσεις των πλανητών τον Μάιο του 2018 με επιλεγμένη την κίνηση του Ήλιου και μερικών επιλεγμένων μεσοδιαστημάτων

                                             —————————————————————

6. Τα transit μεσοδιαστήματα των αργών πλανητών, σε εμπλοκή με μεσοδιαστήματα των ίδιων πλανητών ως άξονα, ή και ενός εκ των δύο πλανητών, ενεργοποιεί την γενέθλια υπόσχεση του ατόμου.

7. Όταν transit αργός πλανήτης κινητοποιεί δένδρο μεσοδιαστημάτων ενός γενεθλίου ή προοδευτικού και μπορεί να μας περιγράψει μία ολόκληρη ιστορία της ζωής μας.

8. Όταν transit αργός πλανήτης ή προοδευτικός προσωπικός πλανήτης περνάει διαδοχικά απο εξισώσεις μεσοδιαστημάτων ή σφήνες του γενέθλιου, μας εξιστορεί σειρά γεγονότων. Έτσι κάπως εξηγούνται και οι επαναλήψεις των ίδιων γεγονότων στην ζωή μας.

Η ανοχή των διελεύσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 1-2 μοίρες. Όσο μικρότερη η ανοχή της όψης, τόσο πιο σημαντική η πληροφορία που μας δίνει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γενέθλια Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον Γενέθλιο Χάρτη

Τα Γενέθλια Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τις μετακινήσεις των προοδευτικών πλανητών και σημείων ή από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής

Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα που προκύπτουν από τον χάρτη του προοδευτικού ωροσκοπίου

Τα Προοδευτικά Μεσοδιαστήματα ενεργοποιούνται από τους διελαύνοντες πλανήτες της συγκεκριμένης στιγμής κυρίως από τους εξωκρόνιους

Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα που δημιουργούνται από την συνεχή κίνηση των πλανητών

Στα Διελαύνοντα Μεσοδιαστήματα, αξιολογούμε περισσότερο τους άξονες που σχηματίζονται από τους αργούς πλανήτες, και έχουν ερμηνευτική σημασία όταν ενεργοποιούν γενέθλιους προσωπικούς ή προοδευτικούς προσωπικούς πλανήτες ή σημεία.

Αλέκα Δουζίνα Στυλιανού

Αθήνα 12.5.2018

Το παρόν άρθρο είναι ένα μέρος του σεμηναρίου που έγινε απο τον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. στις 12.5.2018 με εισηγητές την Φωτεινή Ορσάρη που παρουσίασε το θεωρητικό μέρος της θεωρίας των μεσοδιαστημάτων, τον Βαγγέλη Πετρίτση που ανέπτυξε την αξία της ερμηνείας των έννοιων που προκύπτων απο τα μεσοδιαστηματα, και την Αλέκα Δουζίνα που αναφέρθηκε στην λειτουργικότητα των μεσοδιαστημάτων και πως τα αξιολογούμε στην αστρολογική πρόβλεψη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s