Βοηθητικό Αστρολογικό λεξικό

918px-Cellarius_ptolemaic_system_c2

ΑΚΜΗ  Η αρχή ενός Οίκου του ζωδιακού κύκλου.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ  Η γωνιακή απόσταση ενός άστρου ή πλανήτη, βόρεια ή νότια του Ισημερινού. Ο Ήλιος ποτέ δεν ξεπερνάει τις 23.28′ μοίρες απόκλισης, κι αυτό συμβαίνει όταν περνάει από τον Καρκίνο ή τον Αιγόκερω.

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ Οι δώδεκα αστερισμοί των αρχαίων είναι ίδιοι με τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού, αλλά δεν συνδέονται κατά κανένα τρόπο με αυτά, παρά μόνο με τα ίδια ονόματα.

ΑΣΤΡΙΚΗ ΏΡΑ Η αστρική ώρα, οποιαδήποτε στιγμή, είναι η γωνιακή απόσταση του πρώτου σημείου της 0 του Κριού ή της Εαρινής Ισημερίας από τον μεσημβρινό οπουδήποτε τόπου, εκφρασμένη σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Η Απόσταση οποιουδήποτε τόπου ανατολικά ή δυτικά του Γκρίνουϊτς.

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ Η απόσταση οποιουδήποτε τόπου, βόρεια ή νότια του Ισημερινού.

ΔΕΚΑΝΟΙ Κάθε ζώδιο 30 μοιρών διαιρείται σε τρία χωριστά τμήματα 10 μοιρών τα οποία ονομάζονται Δεκανοί.

ΔΕΣΜΟΙ Το σημείο όπου ένας πλανήτης διασχίζει την εκλειπτική από τα νότια πλάτη στα βόρεια πλάτη, ονομάζεται βόρειος δεσμός. Νότιος δεσμός ονομάζεται όταν συμβαίνει το αντίθετο δηλαδή όταν περνάει στα νότια πλάτη. Ο όρος εφαρμόζεται για όλους του πλανήτες, αλλά είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται περισσότερο οι δεσμού της Σελήνης.

ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗ Η τροχιά πάνω στην οποία φαίνεται να κινείται ο Ήλιος. Το όνομα της προέρχεται από το γεγονός ότι οι εκλείψεις συμβαίνουν εκεί.

ΖΕΝΙΘ Το σημείο του ουρανού που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας. Από το ζενίθ περνάει ο πρώτος κατακόρυφος κύκλος και οι μεσημβρινοί κύκλοι της γης. Μαθηματικά το ζενίθ είναι ο πόλος του ορίζοντα.

ΖΩΔΙΑΚΟΣ Ο αμετάβλητος και νοητός ζωδιακός είναι ένας ιδεατός κύκλος που περιβάλλει την γη στο επίπεδο της εκλειπτικής με πρώτο σημείο του, την 0 μοίρα του Κριού. Αυτό το σημείο εντοπίζεται εκεί που τέμνεται ο κύκλος της εκλειπτικής, με τον κύκλο του Ισημερινού. Διαιρείται σε δώδεκα ίσα μέρη, ονομαζόμενα ‘σημεία του ζωδιακού’ ή ζώδια και καθένα από αυτά περιέχει 30 μοίρες του διαστήματος. Πάνω σε αυτόν μετριέται το μήκος των ουρανίων σωμάτων. Ο νοητός αυτός ζωδιακός εκτός από το μήκος όμως έχει και πλάτος το οποίο ορίζεται επάνω στο πεδίο της εκλειπτικής και έχει πλάτος 47 μοιρών.

12002401_1191915667502079_3983942478193812728_o

ΙΣΗΜΕΡΙΕΣ Τα δύο σημεία τομής της εκλειπτικής και του Ισημερινού. Τότε οι ημέρες και οι νύκτες είναι ίσες. Όταν ο Ήλιος περνάει από τον Ισημερινό στο βόρειο σημείο, τον Κριό, αυτό ορίζεται σαν εαρινή ισημερία, το αντίθετο σημείο στον Ζυγό είναι η φθινοπωρινή ισημερία.

ΚΑΜΕΝΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Αυτοί που τυχαίνει να βρίσκονται 8.30′ μοίρες πριν ή μετά τον Ήλιο. Λέγεται ότι ένας πλανήτης που είναι τοποθετημένος τόσο κοντά στον Ήλιο καίγεται και η δύναμή εξουδετερώνεται ή μηδενίζεται.

ΚΑΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Είναι οι τελευταίες 15 μοίρες του Ζυγού και οι πρώτες 15 μοίρες του Σκορπιού. Οι αρχαίοι αστρολόγοι θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα άτυχος όποιος πλανήτης ήταν εκεί, εδικά η Σελήνη που υποφέρει εκεί, όσο και στην έκλειψη.

ΚΥΚΛΟΣ Η περιφέρεια του Ζωδιακού που αποτελείται από 360 μοίρες.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ Ένας μεγάλος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που περνάει μέσω του Ζενίθ και των Πόλων και αντιστοιχεί στο γεωγραφικό μήκος.

ΝΑΔΙΡ Εκείνο το σημείο στον ουρανό που είναι ακριβώς αντίθετο στο Ζενίθ ή με άλλα λόγια, στην ακμή του τετάρτου οίκου.

ΟΡΙΑ Αυτά είναι ορισμένες μοίρες σε ένα ζώδιο, που υποτίθεται πως κατέχουν τη δύναμη να αλλάζουν τη φύση ενός πλανήτη και να την μετουσιώνουν στη φύση του πλανήτη, που είναι τοποθετημένος στο όρια του. Τα όρια χρησιμοποιούνται στην αρχαία ελληνική αστρολογία και είναι χρήσιμα εργαλεία στην Ωριαία αστρολογία.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Ο κύκλος γύρω από την γη που χωρίζει το ορατό ημισφαίριο από το αόρατο.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΗΚΟΣ Η απόσταση οποιουδήποτε ουράνιου σώματος από το πρώτο σημείο του ζωδιακού δηλαδή την 0.0’0” του Κριού μετρούμενη επάνω στην εκλειπτική σε μοίρες και λεπτά από τους αστρονόμους ή σε ζώδια, μοίρες και λεπτά από τους αστρολόγους.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΛΑΤΟΣ Η κατακόρυφη απόσταση οποιουδήποτε άστρου ή πλανήτη βόρεια ή νότια της εκλειπτική. Ο Ήλιος φυσικά δεν έχει πλάτος, αφού ο Ήλιος φαινομενικά με την τροχιά του καθορίζει την εκλειπτική.

15542080_10154122343849212_6946114210947748523_n

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ Στο ζωδιακό η παραλληλίες είναι ίσες αποστάσεις από τον Ισημερινό , αλλά μπορεί να έχουν κάποια απόκλιση. Είτε είναι η μια βόρεια και η άλλη νότια είτε και οι δυο βόρειες ή νότιες, δεν έχει καμιά σημασία. Ο αναλυτής οφείλει να δώσει μεγάλη προσοχή στην απόκλιση των πλανητών, γιατί η ζωδιακή παραλληλία είναι πιο σπουδαία από οποιαδήποτε άλλη όψη. Το αποτέλεσμα αυτής της όψης είναι το ίδιο με εκείνο μιας ακριβούς συνόδου, αλλά ακόμα πιο ισχυρό.

ΠΟΛΥΑΣΤΡΙΑ Όταν μια ομάδα πλανητών είναι μαζί σε ένα ζώδιο ή Οίκο.

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ένας μεγάλος κύκλος που περνάει από το ζενίθ και το ναδίρ οποιουδήποτε τόπου, καθώς και από το σημείο της ανατολής και της δύσης.

ΡΙΖΙΚΟ ΩΡΟΣΚΌΠΙΟ Το γενέθλιο ωροσκόπιο.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Εκείνα τα τμήματα της τροχιάς ενός πλανήτη όπου η κίνηση του μετατρέπεται σε ανάδρομη ή από αναδρομή σε πρόσθια. Ονομάζεται στάση γιατί παραμένει για λίγο εκεί, μέχρις ότου αλλάξει την κατεύθυνση της πορείας του. Η πρώτη στάση είναι εκεί που αρχίζει να γίνεται ανάδρομος η δεύτερη στάση είναι εκεί που περνά το περίγειο του και από ανάδρομος γίνεται πρόσθιος. Ο Ήλιος και η Σελήνη δεν είναι ποτέ στάσιμοι.

ΣΥΖΥΓΙΑ Η Νέα Σελήνη και η Πανσέληνος, όπως επίσης και η σύνοδος ή αντίθεση δύο οποιωνδήποτε πλανητών.

ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ Η αληθινή μέση ώρα οποιουδήποτε τόπου που εξαρτάται από την απόσταση του ανατολικά ή δυτικά του Γκρίνουϊτς.

ΥΠΟΔΟΧΗ Όταν δύο πλανήτες είναι ο καθένας στον οίκο του άλλου.

Η παραπάνω εργασία έγινε επιλεκτικά από το βιβλίο του Άλαν Λίο ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ με σκοπό την βοήθεια των μαθητών της αστρολογίας.

Αλέκα Δουζίνα – Στυλιανού

5.11.2017

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s